Venäjän-kauppa kiinnostaa

Nro3/2017

Mikkelissä järjestetty CASE Venäjä -asiantuntijailtapäivä tarjosi paljon ajankohtaista ja uutta tietoa Venäjän tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista ja mahdollisista rahoitusinstrumenteista. Aihe kiinnosti suurta […]

Älykkään erikoistumisen kokemuksia Puolasta

Nro3/2017

EmpInno-hanke edistää ja tehostaa Itämerialueen pienten ja keskisuurten kaupunkien ja alueiden älykkään erikoistumisen strategiaan (ÄES) liittyvän tutkimuksen ja innovaatioiden toimeenpanoa. […]

On pakko olla aktiivinen!

Nro1/2017

”On pakko päivittää osaamistaan, että pysyy muutoksessa mukana”, painotti yrittäjä, naisjohtaja ja verkostoituja Sirpa Linnanmäki, WoManager -teemalla järjestetyssä BusinessBreakfastissa Xamkin […]