Kuntoutus herättää, sitten kaikki on itsestä kiinni

Nro1/2018

Kelan järjestämässä tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuksessa keskiössä on kuntoutujan motivaation herättäminen huolehtimaan omasta toiminta- ja työkyvystään. – Ammattilaisen tulisi ohjata […]

Kokeilukulttuurilla iloa ja intoa liikuntaan

Nro3/2017

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun viidestä Itämeren valtiosta kokoama toimijaverkosto edistää liikunnallista elämäntapaa kokeilukulttuurin toimintatapoja hyödyntäen. Ajattelutavan muovaaminen ihmisen omaa aktiivisuutta ja omia […]

Juvenia edistää yhdenvertaista ja osallistuvaa nuoruutta

Nro2/2017

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian toiminnassa yhdistyvät nuorisotutkimus ja nuorisoalan kehittäminen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan punaisena lankana on yhdenvertaisen […]

Mobiilisovellus ohjaa yleislääkäripäivystykseen

Nro2/2017

Kymenlaakson keskussairaalan yleislääkäripäivystykseen hakeutumista ohjataan tulevaisuudessa mobiilisovelluksen avulla. Sovellus auttaa hoidon tarpeen arvioinnissa hoitoon hakeutuvaa jo tämän kotona. Sovellusta on kehitetty […]

Active Life Lab kehittää datan avulla hyvinvointipalveluja

Nro2/2017

XAMK Active Life Lab tarjoaa ainutlaatuisen kehitysympäristön digitaalisten hyvinvointisovellusten huippututkimukselle sekä kehitystoiminnalle. Saimaa Stadiumin yhteyteen valmistuva laboratorio laajentaa XAMK:n TKI-toimintaa […]