Erotustekniikan tutkimuskeskus pistää ravinteet kiertoon

Nro1/2018

Erotustekniikan tutkimuskeskus -hanke edistää ravinteiden kierrätys- ja biotalousosaamista käsittelemällä voimalaitosten biolentotuhkia Kymenlaaksossa. Ravinteikkaiden biotuhkien hyödyntäminen peltolannoituksessa vähentäisi perinteisten lannoitteiden tarvetta, […]

Kiertoon ja hyödyksi – lentotuhkien ravinteet pelloille

Nro2/2017

Biopohjaisten polttoaineiden poltossa syntyy ravinteikasta lentotuhkaa, jota halutaan kiertotalouden hengessä hyödyntää pelloilla kasviravinteena. Hyödyntämisen yhtenä suurempana esteenä ovat olleet tuhkan […]

Resurssitehokkuus kannattaa

Nro1/2017

Materiaali- ja energiatehokkaiden toimintojen kehittämisellä on mahdollista sekä tehdä yrityksen toiminnasta ympäristöystävällisempää että säästää rahaa. Resurssitehokkaat teolliset symbioosit -hankkeen tavoitteena […]