Artikkelit tagilla öljyvahinko

Bioöljy artikkelin pääkuva. Read 10. Kuva: Manu Eloaho.

Bioöljyvuotoon pitää varautua

Kommentit poissa käytöstä

Siirryttäessä fossiilisista öljyistä uusiutuviin polttoaineisiin myös biopolttoainevuodon riski kasvaa. Biopolttoaineiden ominaisuudet ja käyttäytyminen on tunnettava, jotta vahinkoja osataan torjua oikein ja haittavaikutuksilta ympäristössä vältytään. Biopolttoaineiden…