Artikkelit tagilla vesi

Vuotovesien hallintaa  artikkelin pääkuva. Read 10.

VEVO-hanke ottaa vuotovedet hallintaan

Kommentit poissa käytöstä

Vuotovedet lisäävät viemärijärjestelmien energiankulutusta ja huonontavat puhdistamojen puhdistustulosta. Lisäksi ne voivat aiheuttaa jäteveden ylivuotoja pumppaamoilla ja puhdistamoilla. Etelä-Savossa vuotovesien hallintaa viedään eteenpäin VEVO-hankkeessa. Vuotovedet ovat…

VIM artikkelin pääkuva. Read 10. Kuva: Manu Eloaho.

Uutta ympäristöteknologiaa testattiin onnistuneesti

Kommentit poissa käytöstä

VIM-hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää ympäristöpäästöjä. Hanke tuottaa alueen yrityksille tietoa ympäristövaikutusten vähentämisestä ja resurssien tehokkaammasta käytöstä. Hankkeessa tutkitaan muun muassa kaupunkitaajamassa syntyvien hulevesien…