Artikkelit tagilla metsä

VETU artikkelin pääkuva. Read 10. Kuva: Manu Eloaho.

Suodatin kerää metsäojan ravinteet

Kommentit poissa käytöstä

Turvemaiden puuston tuotto-odotusten toteutuminen edellyttää hakkuiden ja kunnostusojitusten tekemistä ajallaan. Metsätaloudessa on tarve kehittää entistä tehokkaampia vesiensuojelumenetelmiä, erityisesti turvemaiden kunnostusojituskohteilla. Perinteisillä vesiensuojelumenetelmillä, kuten laskeutusaltailla, ei…

KATIK_kuva1_kuvat2014 013

Metsät ja puu hyvän elämän lähteenä

Kommentit poissa käytöstä

” En ma iloitse, en sure huokaa mutta metsän tummuus mulle tuokaa puunto pilven, johon päivä hukkuu siinto vaaran tuulisen, mi nukkuu tuoksut vanamon ja…