Artikkelit tagilla biosuodatin

VETU artikkelin pääkuva. Read 10. Kuva: Manu Eloaho.

Suodatin kerää metsäojan ravinteet

Kommentit poissa käytöstä

Turvemaiden puuston tuotto-odotusten toteutuminen edellyttää hakkuiden ja kunnostusojitusten tekemistä ajallaan. Metsätaloudessa on tarve kehittää entistä tehokkaampia vesiensuojelumenetelmiä, erityisesti turvemaiden kunnostusojituskohteilla. Perinteisillä vesiensuojelumenetelmillä, kuten laskeutusaltailla, ei…