Artikkelit tagilla energia

Vuotovesien hallintaa  artikkelin pääkuva. Read 10.

VEVO-hanke ottaa vuotovedet hallintaan

Kommentit poissa käytöstä

Vuotovedet lisäävät viemärijärjestelmien energiankulutusta ja huonontavat puhdistamojen puhdistustulosta. Lisäksi ne voivat aiheuttaa jäteveden ylivuotoja pumppaamoilla ja puhdistamoilla. Etelä-Savossa vuotovesien hallintaa viedään eteenpäin VEVO-hankkeessa. Vuotovedet ovat…