Artikkelit tagilla pääkirjoitus

IMG_1589_pysty

Uuden kynnyksellä

1

Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk) aloitti toimintansa 1991. Yksi kehityskaari on päättymässä, kun Mamk nyt vuoden 2017 alussa fuusioituu Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun muodostuminen on kansallisestikin…

Kuva: Kalevi Niemi.

Metsää, vettä ja ruokaa

1

Etelä-Savon maakunta on uudistamassa strategiaansa. Elinvoimaa haetaan keskittymällä kolmeen vahvuuteen: metsä, vesi ja ruoka. Valinnat ovat perusteltuja. Maakunta on metsäinen, vesistöinen ja alkutuotannon osuus on…

kalevi_paakirjoitus_3

Hyvän elämän jäljillä

1

Hyvän elämän filosofia (2015) on kooste Ilkka Niiniluodon ajattelusta kolmen vuosikymmenen ajanjaksolta. Niiniluoto jatkaa esseissään suomalaisista filosofeista erityisesti Eino Kailan, Erik Ahlmanin ja Georg Henrik…

kalevi_paakirjoitus

Kansainvälisyys on paluuta juurille

0

Eurooppalaisten korkeakoulujen historia on osa kansainvälistymisen ja monikulttuurisuden historiaa. Keskiajan yliopistot jakautuivat sisäisesti ”kansakuntiin” sen mukaan, miltä puolelta mannerta opiskelijat tulivat. Opillisen sivistyksen yhteisenä kielenä…

paakirjoitus_read_kuva_2015 (3)

Yritysyhteistyö on osa korkeakoulun yhteiskunnallista vaikuttavuutta

1

Yritysyhteistyö on yksi korkeakoulun yhteiskunnallisen vaikuttavuuden (YVV) ulottuvuuksista. Nopean muutoksen maailmassa osaamisen hyödyntäminen ja uusien ratkaisujen kehittäminen on yritysten pärjäämisen kannalta entistä kriittisempi tekijä. Digitalisaatio…

Kalevi_paakirjoitus

Ammattikorkeakoulun opiskelijat alueen kehittäjinä

0

Korkeakoulut eivät ole olemassa itseään varten. Varsinkin ammattikorkeakouluilta odotetaan vahvaa sitoutumista oman alueensa kehittämiseen. Tämä tehtävä on monitasoinen. Kysymys on eri alojen asiantuntijoiden kouluttamisesta, täydennyskoulutuksesta,…

Amsterdamin merimuseon katto. Kuva: Kalevi Niemi

Hyvästi kallis paperi

1

Valtiontalouden tarkastusvirasto kiinnitti tuoreessa raportissaan (VTV 11/2014) huomiota paperimuotoisen arkistoinnin kustannuksiin. Vaikka Suomessa on tuotettu asiakirjoja sähköisesti jo neljännesvuosisadan ajan, tapahtuu viranomaisaineistojen tallentaminen edelleen pääosin…

Hollanti_WP_20140329_13_06_23_Pro

Oppiva alue pärjää

1

Suomessa korkeakoulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut ja yliopistot. Keskustelu duaalimallin tulevaisuudesta on parhaillaan käynnissä. Kansainvälisellä selvityksellä on tiettävästi tarkoitus pohjustaa sitä, mikä Suomen suunta seuraavalla hallituskaudella korkeakoulujen…

Kalevi_talvi_kanganiemella

Hyvinvointi, rakenteet ja yksilön vastuu

1

Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan idean takana on maassamme tällä hetkellä historiallisen suuri kannatus. Tuntuu etäiseltä ajatella, kuinka kiivas poliittinen väittely Suomessa 1970-luvulla käytiin, kun koulutuksen tasa-arvoa peruskoulu-uudistuksen…

paakirjoitus2

Ei kukko käskien laula

1

Euroopan Unioni vannoo innovaatioiden nimiin. Vanhan mantereen pärjääminen globaalissa kilpailussa edellyttää sitä, että osaamisen ja tiedon pohjalta kyetään luomaan uusia käytäntöön sovellettavia innovaatioita. Fiksummat ratkaisut…