Artikkelit tagilla sisäinen kehittäminen

VETU artikkelin pääkuva. Read 10. Kuva: Manu Eloaho.

Suodatin kerää metsäojan ravinteet

Kommentit poissa käytöstä

Turvemaiden puuston tuotto-odotusten toteutuminen edellyttää hakkuiden ja kunnostusojitusten tekemistä ajallaan. Metsätaloudessa on tarve kehittää entistä tehokkaampia vesiensuojelumenetelmiä, erityisesti turvemaiden kunnostusojituskohteilla. Perinteisillä vesiensuojelumenetelmillä, kuten laskeutusaltailla, ei…

MAMK Areena 20_edit

Mamk Areena – liikkeellä uusia mahdollisuuksia

Kommentit poissa käytöstä

Areena-monitoimihallin rakentamisen päämääränä on koko alueen hyvinvoinnin ja vetovoiman kasvattaminen. Parhaimmillaan Areena ja sen myötä Kalevankankaalle syntyvä elämyspuisto voidaan avata uusille kokemuksille jo vuonna 2017….

Osaaminen, motivaatio ja epävarmuudensieto ovat yrittäjyyden ja yrittäjämäisen käyttäytymisen kulmakiviä.

Tavoitteeksi yrittäjähenkinen toimintakulttuuri

Kommentit poissa käytöstä

Korkeakoulujen rooli yrittäjyyden edistämisessä on yrittäjämäisen asenteen ja toimintatapojen vahvistamista, innovaatioiden mahdollistamista, yritystoiminnan tukemista korkeakoulutuksessa hankitulla osaamisella ja kasvuyrittäjyyden edistämistä. Tehtävien ja tavoitteiden saavuttaminen on…

ESEDU_pojat_IMG_7875

Oppiaineista osaamiseen ja oppimistulosten arviointiin

Kommentit poissa käytöstä

Työelämälähtöisyys ja osaamisperusteisuus ovat jo vuosia olleet ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen keskeisiä periaatteita. Muutoksia tapahtuu paraikaa erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen, niin toisen asteen kuin…

laatu_mn

Tutkitusti laadukasta koulutusta

Kommentit poissa käytöstä

Mamkissa arvostetaan laatua. Toimintaa kehitetään käyttäjiltä ja asiakkailta saadun palautteen perusteella. Laatu on Mamkissa kaikkien asia – jokainen korkeakouluyhteisön jäsen vastaa oman toimintansa laadusta ja…

Hannup_1_WP_20141120_004

Ympäristötekniikan opetus haastaa ajan ja paikan  

Kommentit poissa käytöstä

Mamkin energia- ja ympäristötekniikan laitoksella opitaan luentojen lisäksi omassa ympäristölaboratoriossa ja projektimaisessa työskentelyssä paikallisissa yrityksissä. Käytännön tehtävissä, esimerkiksi ympäristömittauksissa, tämä toimiikin hyvin.  Oppimista tapahtuu vaikkapa…

eKampus_paakuva

eKampus – viides kampus kämmenellä

Kommentit poissa käytöstä

Oppimisympäristöt avautuvat ja monipuolistuvat kovaa vauhtia. Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk) ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kyamk) ovat kehityksessä tiiviisti mukana. Yksi tärkeä osa oppimisympäristöjen kehittämistyötä on eKampus. Mamkin…