Artikkelit tagilla pääjuttu

Read3_pieni

Mikko Lampi on Viron digitaalinen kansalainen

Kommentit poissa käytöstä

Viro pyrkii digitaalisen ajan suurvallaksi. Sähköinen kansalaisuus houkuttelee etenkin yrittäjiä, tietotyöläisiä ja teknologian edelläkävijöitä. Samalla se on brändi ja vientietuote maailmalle. Utopiaa tai ei, kirjoittajakin…

Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia.

Yrityksille uusinta kehitystietoa Mamkin Kuitulaboratoriosta

Kommentit poissa käytöstä

Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinnassa sijaitseva Kuitulaboratorio kehittää teollisuuden laitteita ja prosesseja. Tulokset syntyvät yhteistyössä yritysten, muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Yrityksillä on mahdollisuus saada tietoa uusimmista…

Alyko_paakuva__MG_0640

Uusia menetelmiä ympäristövahinkojen torjuntaan

Kommentit poissa käytöstä

Mikkelin ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulujen yhteinen ympäristövahinkojen torjuntaa kehittävä Älykö-hanke tutkii, ennakoi ja pienentää ympäristöriskejä. ”Itä-Suomen maa-alueiden ja Saimaan vesistöalueen öljyn- ja vaarallisten aineiden varastoinnin ja…

kioskikarry_iso_20141203-IMG_1476

Kampus avautuu kaupunkilaisille ja yrityksille

0

Ympäröivän kaupungin ja kaupunkilaisten näkökulmasta kampukset mielletään suljetuksi, ammattikorkeakoulun toimintaan rajatuksi ympäristöksi. Mamk haluaa avata kampuksen ja sen palvelut kaikille aiempaa laajemmin. Unelmien Kampus 2030…

Markku_kuvistuskuva_pieni

Uusi innovaatio esteettömien tilojen suunnitteluun

0

Liikuntaesteisille tai näkövammaisille suunnitellaan paljon rakennuksia ja tiloja. Niissä esteettömyys pitää huomioida erityisen tarkasti. Mamkissa kehitetty menetelmä mahdollistaa esteettömyyden huomioimisen jo tilojen suunnitteluvaiheessa. Ohjeita esteettömien…

Hiilidioksidi_paakuva

Uusi menetelmä ottaa hiilidioksidin savukaasuista talteen luontoystävällisesti

3

Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinnan Kuitulaboratoriossa on kehitetty tehokas, mutta samalla luontoystävällinen tapa hiilidioksidin talteenottoon teollisuuden savukaasuista. Kuitulaboratoriossa kehitetty hiilidioksidin talteenotto perustuu kaasujen veteen liukenemiseen (absorptio) ja…

Mamkin projektipäällikkö Teija Skyttä ja Leniuksen tilan yrittäjä Jonna Pekonen Leo-kissan ja Jaisa-aasin kanssa. Kuva: Paula Myöhänen.

Hoivapalvelut tuovat uusia yrittämisen mahdollisuuksia maaseudulle

0

Mamk on kehittänyt luontolähtöisiä hoivapalveluita yhdessä yrittäjien kanssa jo kahden vuoden ajan. ”Luontohoiva tuntui alusta alkaen omalta, koska se toi mieleeni myönteisiä kuvia lapsuudestani Uudellamaalla”, kertoo Mamkin…

alylinjasto1

Älykäs itsepalvelulinjasto palkittiin Italiassa

0

Mikkelin ammattikorkeakoulun patenttiin perustuva älykäs itsepalvelulinjasto on saanut kansainvälisen tunnustuksen. Ruokalinjasto palkittiin Milanossa Host 2013 -messuilla SMART Label -tunnuksella. Kotimaassa linjasto on kerännyt hyvää palautetta…

rehn

Olli Rehn: ”Osaaminen on EU-alueen kilpailuvaltti”

1

Olli Rehnin, Euroopan komission varapuheenjohtajan sekä Euroopan unionin raha- ja talousasioista vastaava komissaarin, mielestä Euroopalla on kaikki edellytykset pärjätä, jos se uudistuu ja tekee kasvua…