Artikkelit tagilla EU

Kuva: Aki Loponen, Loma Graphics 2014

Kilpailtu tutkimusrahoitus vaatii asiantuntijuutta

Kommentit poissa käytöstä

Opetus- ja kulttuuriministeriö odottaa suomalaisilta korkeakouluilta kansainvälistymistä ja kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankintaa. Suoran EU-rahoituksen saaminen on osoitus vahvasta asiantuntijuudesta tietyllä alalla. Rahoituskilpailussa pärjäämistä edeltää vaativa valmisteluprosessi,…

TIINAe_komissio_20151001_121144

Kansainvälistä verkostoitumista tarvitaan: ”Jos katsoo kartalle, eihän meitä kukaan edes muista”

Kommentit poissa käytöstä

”Ilmapiiriä ja keskusteluja hallitsee suuri epävarmuus”, todettiin Brysselissä useaan otteeseen kun joukko ammattikorkeakoulujen TKI-henkilöstöä vieraili kaupungissa syksyllä. Epävarmuudesta huolimatta EU:n tutkimus- ja innovaatiotoiminta on hyvässä…

SG_paakuva

Kaatopaikoista raaka-ainereservejä Horisontti 2020 -rahoituksella

Kommentit poissa käytöstä

Euroopassa on 150–500 tuhatta kaatopaikkaa, jotka ovat täynnä ”kierrosta poistuneita” materiaaleja. Näitä materiaaleja voitaisiin hyödyntää tuontiriippuvaisten primaariraaka-aineiden sijaan. Raaka-aineiden saatavuus on tällä hetkellä vakava uhka…

Read3_pieni

Mikko Lampi on Viron digitaalinen kansalainen

Kommentit poissa käytöstä

Viro pyrkii digitaalisen ajan suurvallaksi. Sähköinen kansalaisuus houkuttelee etenkin yrittäjiä, tietotyöläisiä ja teknologian edelläkävijöitä. Samalla se on brändi ja vientietuote maailmalle. Utopiaa tai ei, kirjoittajakin…

kari_aalto

Kari Aalto – miehemme Brysselissä

Kommentit poissa käytöstä

Brysselissä, vanhassa kerrostalossa sijaitsevassa tunnelmallisessa huoneistossa on toimisto, jossa etujamme valvoo Kari Aalto. Yhdessä asiantuntijatiiminsä kanssa hän muodostaa Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston. On todennäköistä, että…

EU_lippu_iso_vanttinen_iStock_000002236203_Medium

Katsaus eurooppalaisen korkeakoulupolitiikan tulevaisuuteen

Kommentit poissa käytöstä

Euroopan unionissa on paraikaa käynnissä eurooppalaisen korkeakoulupolitiikan strategioiden ja asiakirjojen uudistamistyö. Keskeiset, työtä ohjaavat teemat ovat opiskelijakeskeisyys (student-centred learning) ja koulutuksen digitalisaatio. Esitän artikkelissa on…

Hanna_shutterstock_52785544

EU:n energia- ja ympäristötavoitteet ohjaavat alueellista kehittämistoimintaa

Kommentit poissa käytöstä

Euroopan unionin energia- ja ympäristötavoitteiden saavuttaminen edellyttää kansainvälistä ja kansallista kehittämistyötä. Eurooppa 2020 strategian tavoitteisiin pyritään tutkimusyksiköiden, korkeakoulujen, yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyöllä. Mamkin tutkimus-,…

Euroopan parlamentti

Euroopan kilpailukyky edellyttää innovaatioita ja investointia ihmisiin

0

Euroopan viides Innovation Summit kokosi Euroopan Unionin, teollisuuden ja muiden sidosryhmien edustajat yhteiseen foorumiin Brysseliin lokakuun alussa. Foorumissa keskusteltiin siitä, kuinka Euroopan innovaatiotoiminta saadaan nousuun. Euroopan…

rehn

Olli Rehn: ”Osaaminen on EU-alueen kilpailuvaltti”

1

Olli Rehnin, Euroopan komission varapuheenjohtajan sekä Euroopan unionin raha- ja talousasioista vastaava komissaarin, mielestä Euroopalla on kaikki edellytykset pärjätä, jos se uudistuu ja tekee kasvua…