Öinen yleiskuva Kotkan kantasatamasta.

Kaikki lähtee datasta?

Nro3/2021

Data on usein tietoa, joka yksittäisenä yksikkönä ei kerro paljoa. Yhdistettynä moneen muuttujaan ja kerättynä useasta eri lähteestä, se antaa […]