Palvelumuotoilulla ymmärrystä palvelujen kehittämiseen

Palvelumuotoilu tähtää palvelujen asiakaslähtöiseen kehittämiseen, jonka avulla kehitystyötä tehdään asiakkaan tarpeita huomioiden. Palvelumuotoiluprosessin alkuvaiheessa on tärkeää kasvattaa laajasti ymmärrystä aiheesta, […]

Kuvassa TKI-asiantuntija Minna Porvari. Taustalla näkyy valkotaulu, jonne on ryhmitelty postit-lappuja.

Näe minut – tässä ja nyt

Helmikuussa olin melko jännittynyt, kun en tiennyt mitä odottaa. Kotkan kampuksella oleva iso luokkatila oli järjestetty työpajatyöskentelyä varten niin, että […]

Piirroksessa kuvataan monimuotoisen työyhteisön etuja: innovatiivisuus lisääntyy, sitoutuneet työntekijät, parempi kilpailukyky, uudenlainen osaaminen, monipuolisemmat palvelut, osallisuus kasvaa ja uudet ideat.

Diversiteetin voima

Monimuotoisuuden avulla voidaan luoda työympäristö, jossa erilaiselle osaamiselle ja näkökulmille on tilaa. Moninainen joukko erilaisia ihmisiä tuo mukanaan erilaisia näkökulmia, […]

Ylhäältä otetussa valokuvassa näkyy runsaslukuinen osallistujajoukko pöytien ääressä keskustelemassa.

Kymenlaakson tulevaisuusverstas ja sosiaalinen innovointi

Kymenlaakson tulevaisuusverstaan konseptia ja päämääriä tarkasteltaessa on helppo nähdä yhtäläisyyksiä sosiaalisen innovoinnin tavoitteiden kanssa. Sosiaalisella innovaatiolla tarkoitetaan ratkaisuja, joiden tavoitteena […]

Kuvassa tekstit Osaajatarveilmiö, Maakunnan sidosryhmäkartta ja Kymistämö.

Osaajatarveilmiön sidosryhmät kartalle palvelumuotoillen

Alati muuttuvassa työmarkkinaympäristössä osaajatarpeen ymmärtäminen on keskeistä alueellisen kehityksen, pitovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kannalta. Tässä artikkelissa avataan Kymenlaakson osaajatarvehaasteen ratkaisujen tukemiseksi […]