Turvapuistoa kehitetään käyttäjälähtöisesti

Nro2/2023

Turvallisuuden edistäminen on moniulotteista ja monialaista poikkisektoraalisesti tehtävää työtä, jossa käyttäjälähtöisyys, osallistaminen ja yhteiskehittäminen ovat keskeisessä roolissa. Kaakkois-Suomen Turvapuistoa ja […]

Käyttäjälähtöinen ajattelu tehoaa hopeataloudessa

Nro2/2023

Väestön ikääntyminen on yksi aikamme merkittävistä trendeistä Euroopassa. Julkisessa keskustelussa korostuu usein ikääntyminen taloudellisena haasteena kasvavine hoiva- ja terveydenhoitokuluineen. Aikaansa […]

Opiskelijat tekoälyn kouluttajina

Nro2/2023

Aidi-urasuunnittelusovelluksen kehittämiseen saatiin mukaan iso joukko opiskelijakokeilijoita. Heillä oli tärkeä rooli sekä sovelluksen taustalla olevan tekoäly kouluttamisessa että Aidin kehittämisessä […]

Viisi teesiä mikroyrityksen viestinnästä

Nro2/2023

Viestintä ja markkinointi ei ole ensisijaisesti myyntityötä, vaan enemmänkin tietoisuuden kasvattamista siitä, mitä yritys voi asiakkailleen tarjota. Pienessä yrityksessä yritys […]

Infotulvan sekaan Xamkia livenä

Nro2/2023

Ikäluokat pienenevät ja kilpailu opiskelijoista kiristyy. Xamkin lennokasta markkinointia yhä nuoremmille on testattu. Xamkin teknisten ja teknologia-alojen markkinointi peruskoululaisille on […]