Maaperän lämpöenergian hyödyntäminen lämpöpumpulla

Nro2/2023

Maaperän lämpöenergialla saadaan nostettua lämpöpumpun hyötysuhdetta kylmillä ulkolämpötiloilla. Säästöä energiakustannuksiin on saavutettavissa ulkolämpötilan ollessa alle + 3 °C. Kannattavuustarkastelu lämpöpumppujen […]

Turvapuistoa kehitetään käyttäjälähtöisesti

Nro2/2023

Turvallisuuden edistäminen on moniulotteista ja monialaista poikkisektoraalisesti tehtävää työtä, jossa käyttäjälähtöisyys, osallistaminen ja yhteiskehittäminen ovat keskeisessä roolissa. Kaakkois-Suomen Turvapuistoa ja […]

Akkuteollisuuden osaajakoulutus suunnitteilla Xamkissa

Nro2/2023

Xamkissa suunnitellaan akkutekniikan osaajakoulutusta alueelle rakentuvan akkuklusterin tueksi. Opetuskokonaisuuden tarkoituksena on kouluttaa osaajia akkualan eri tason työtehtäviin. Koulutus pyritään aloittamaan […]

Informaatiomuotoilua tiedonjakamiseen

Nro2/2023

Käynnissä oleva digitalisaation murros muuttaa oppimisen ja työn tekemisen kulttuuria. Visuaalisen viestinnän merkitys kasvaa yhä voimakkaasti informaation painottuessa kuvia ja […]

Akkuteollisuutta Kaakkois-Suomeen

Nro1/2023

Kymenlaakson alueelle on suunnitteilla useampia akkuteollisuuden investointihankkeita. Sähköautojen lisääntyessä akkujen tarve kasvaa, samoin uusi teollisuudenala tarvitsee osaajia. Osaajatarpeeseen tullaan vastaamaan […]

Kiertotalouden edelläkävijät – BioLuuppi

Nro1/2023

BioLuuppi -kokeilu- ja tutkimusympäristö vahvistaa Etelä-Savon kierto- ja biotalousosaamista. Täyden mittakaavan toimintaan tähtäävät koeajot aloitettiin viime kesänä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ympäristöturvallisuuden […]

Hiilikuormasta hiilinieluksi

Nro1/2023

Alati kasvava yhteiskunta kuormittaa ympäristöä muun muassa rakentamisen saralla. Jotta planeettamme pysyisi elinkelpoisena, tarvitaan jatkuvaa teknologian kehittymistä. Xamk otti haasteen […]

Kuvassa mustaksi hiiltyneitä puun palasia, bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskuksessa BioSammossa valmistettua biohiiltä.

Biohiili tarjoaa monia hyötyjä yhteiskunnalle

Nro1/2023

Biohiiltä voidaan ominaisuuksiensa puolesta käyttää korkean jalostusasteen tuotteissa, minkä lisäksi se sitoo hiiltä ja parhaimmillaan myös edistää kiertotaloutta. Kiertotalous tulee […]