Tutkimus- ja kehittämistyön tiekartta muuttuu

Pääkirjoitus

Talouden lukutaito on kansalaistaito

Muu kehittäminen

Xamk jatkaa vahvaa meriliikenteen tutkimusta

Logistiikka ja merenkulku

Rakennusten tarpeenmukainen energiankäyttö edistää vähähiilisyyttä

Metsä, ympäristö ja energia

Hiilidioksidipäästöihin voidaan vaikuttaa tehokkaasti kuljetustavan valinnalla

Logistiikka ja merenkulku

Yamk-opiskelijat ideoivat tulevaisuusverstaalla

Koulutus

Öljyntorjunnan harjoittelu muuttuu todenmukaiseksi

Logistiikka ja merenkulku

Xlab Kotka toimii vahvasti opiskelijayrittäjyyden tukena

Digitaalinen talous

Vanhustyössä hyödynnetään taidetta ja luontoa

Kestävä hyvinvointi

Twin campus – twin city – twin stories and twice that much opportunities

Luovat alat

Suomalais-venäläistä yhteistyötä öljyntorjunnan tehostamiseksi

Logistiikka ja merenkulku

Tell me about social inclusion of young immigrants

Kestävä hyvinvointi

Xamk mukana merenkulun ympäristövaikutusten minimoinnissa

Logistiikka ja merenkulku

Konferenssissa verkostoidutaan ja esiinnytään

Muu kehittäminen

Merenkulun simulaattorit yhteen Suomenlahden oppilaitoksissa

Logistiikka ja merenkulku

Yhteistyötä sataman lastinkäsittelyteknologian uudistamiseksi

Logistiikka ja merenkulku

Matkailun kehittämisessä pyritään pois mutusta ja puuhastelusta

Kestävä hyvinvointi

Ideakilpailusta vauhtia Kotkan uuden kampuksen muotoutumiseen

Luovat alat

Työterveyden palveluprosessimalli muokkautuu askel askeleelta

Logistiikka ja merenkulku

Kädet upotettiin saveen Kouvolassa

Luovat alat