Kuva kauniista puutarhasta. Kuvan päällä uusi logo.

Business Office & yritysyhteistyö

Business Office opintojakso tarjoaa Xamkin opiskelijoille mahdollisuuden tehdä oikeita työelämän projekteja monialaisissa ja kansainvälisissä tiimeissä.  Opintojakso on lukuvuoden mittainen, jonka […]

Opinnäytetyönä asiakasprojekti

Opinnäytetyö tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden syventyä johonkin kiinnostavaan oman alan aiheeseen ja osoittaa siinä parasta osaamistaan. Aihevalinta on tärkeä, jotta se […]

Kaksi opiskelijaa keskustelee pöydän ääressä.

Mitä uutta monimuotoisuudesta työelämässä?

Monimuotoisuutta työelämässä ja siihen liittyvää osaamista on tutkittu ja opetettu jo vuosikymmeniä. Käsitteenä monimuotoisuus pitää sisällään suuren kirjon ihmisyyteen liittyviä […]

NIS2 – mitä minun pitäisi siitä tietää?

Euroopan unionin uusi kyberturvallisuusdirektiivi vaatii yrityskenttää lisäämään panostuksiaan tietoturvaan. Kyberturvallisuus on noussut jo yleisesti otsikoihin osana hybridivaikuttamista. Uutisissa on enenevässä […]

Suomalainen menee edelleen metsään

Kansallinen väestökehitys ja kaupungistuminen johtaa helposti virheelliseen johtopäätökseen myös luontosuhteen merkityksen vähenemisestä. Suomalaisten luontosuhde elää kuitenkin edelleen vahvana, vain sen […]