Maaperän lämpöenergian hyödyntäminen lämpöpumpulla

Nro2/2023

Maaperän lämpöenergialla saadaan nostettua lämpöpumpun hyötysuhdetta kylmillä ulkolämpötiloilla. Säästöä energiakustannuksiin on saavutettavissa ulkolämpötilan ollessa alle + 3 °C. Kannattavuustarkastelu lämpöpumppujen […]

Akkuteollisuutta Kaakkois-Suomeen

Nro1/2023

Kymenlaakson alueelle on suunnitteilla useampia akkuteollisuuden investointihankkeita. Sähköautojen lisääntyessä akkujen tarve kasvaa, samoin uusi teollisuudenala tarvitsee osaajia. Osaajatarpeeseen tullaan vastaamaan […]

Kestävämpää sähköntuotantoa energiayhteisöjen avulla

Nro1/2023

Kuuden maatalousyrityksen muodostaman virtuaalisen energiayhteisön toimintaa simuloidaan ja lasketaan tavoitteena osoittaa hajautettujen energiayhteisöjen kannattavuus. Hajautetulla energiayhteisöllä tarkoitetaan kiinteistörajoja ylittäviä ja […]

Kääritään hihat ja käydään sanoista ilmastotekoihin

Nro4/2019

Ilmastonmuutos on ollut varsinkin ääripäiden eli ”ilmastovouhottajien” ja ”setämiehiksi” kutsuttujen denialistien huulilla. Denialistit ovat henkilöitä, joka kieltävät tiedeyhteisön todistaman ilmiön […]

Puhdasta energiantuotantoa etäkäyttöisesti

Nro2/2018

Energiantuotanto on energian muuntamista yhdestä energiamuodosta toiseen. Kiinnostavaa on mm. ehtymättömän aurinko- ja tuulivoiman hyödyntäminen, vaikka näille tuotantomuodoille on ominaista […]