Uutta muotoa opintoihin

Korkea-asteen oppisopimustyyppiselle tutkintokoulutukselle voisi olla tulevaisuudessa paikkansa koulutuksen kentässä. Euroopassa laajalti käytössä olevasta korkea-asteen oppisopimusmallista kerätyt kokemukset puhuvat puolesta ja […]