Maaperästä energiaa tulevaisuuden kestäviin ratkaisuihin

Alueelliset kestävät energiaratkaisut rakennetussa ympäristössä tulevat lisääntymään tulevaisuudessa. Energian hyödyntäminen rakennuksen sisällä, samoin kuin erilaiset lämmöntalteenottoratkaisut kehittyvät kovaa vauhtia. Maaperän […]

Metsän keskellä virtaava joki, jossa kahluuhousuinen henkilö suorittaa virtaamamittausta. Joen poikki on asetettu mittatikku, jota käytetään hyväksi mittauksissa.

Etelä-Savon vesistöjen monitorointia

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Suomen ympäristökeskus selvittivät Etelä-Savon vesistöjen nykytilaa mikromuovien ja haitta-aineiden osalta kymmenen eri kuntataajaman lähivesistöstä. Vesistön tilasta tuotettiin […]

Talvinen purkutyömaa, jossa kaivinkone keskellä työssään ja kuvan reunoilla siirtolavat purkujätteitä varten.

Uudenlaisia konsepteja purkujätteen hyödyntämiseen

Xamkin Mikkelin kampuksen ympäristöturvallisuuden ja vesiteknologian tutkimusryhmässä edistetään rakennus- ja purkujätteen kiertotaloutta. Tutkimusryhmä keskittyy rakennus- ja purkutyömailta muodostuvien työmaavesien laatuun […]

Rakennuslaki uudistuu – missä mennään?

Ilmastonmuutoksen hillintä tulee osaksi uutta rakennuslakia, joka ohjaa rakentamista kohti vähähiilisyyttä. Tulevat toimet ilmastomuutoksen hillitsemiseksi saatetaan nähdä vain pisarana meressä, […]

Tulevaisuuden akkuosaamista Kaakosta

Suomen akkustrategian visio luo tarpeen akkualan osaamiselle. Kaakkois-Suomessa osaamistarvetta on lähdetty työstämän kolmelle eri koulutusastelle: ammatilliselle, ammattikorkeakoulu- ja yliopistoasteelle. Akkukoulutuksen […]