Artikkelit kategoriassa Numero 10

Kittilän kaivos on mukana tutkimushankkeessa. Kuva: Kittilän kaivos.

Kaivosvesien puhdistukseen ratkaisuja metsäteollisuudesta

Kommentit poissa käytöstä

Kaivosvesien tehokkaammalla käsittelyllä on mahdollista lisätä alan ympäristöturvallisuutta merkittävästi. iFORMINE-hanke soveltaa kaivosvesien käsittelyyn osaamista metsäteollisuudesta. Metsäteollisuudessa tehokkaat prosessi- ja vedenpuhdistustekniikat ovat hyvin pitkälle kehittyneitä. Vastikään…

Kuva: Kalevi Niemi.

Metsää, vettä ja ruokaa

1

Etelä-Savon maakunta on uudistamassa strategiaansa. Elinvoimaa haetaan keskittymällä kolmeen vahvuuteen: metsä, vesi ja ruoka. Valinnat ovat perusteltuja. Maakunta on metsäinen, vesistöinen ja alkutuotannon osuus on…

Smart Effluents artikkelin pääkuva. Read 10. Kuva: Manu Eloaho.

Mikkelissä tehdään huippututkimusta jätevedenkäsittelystä

Kommentit poissa käytöstä

Tulevaisuudessa jätevedenkäsittelyprosessin pitää olla sekä kustannuksiltaan, että puhdistustehokkuudeltaan nykyistä tehokkaampi. Myös ympäristökysymykset on tunnistettava prosessissa aiempaa paremmin. Smart Effluents -projektin tavoitteena on kehittää tulevaisuuden tarpeisiin…

Järvimaisemasta kehon ja mielen hyvinvointia. Read 10. Pääkuva.

Järvimaisemasta kehon ja mielen hyvinvointia

Kommentit poissa käytöstä

Mikä on sielunmaisemasi? Millaisessa ympäristössä koet voivasi hyvin? Tutkimusten mukaan suomalaisten hyvän olon ympäristö liittyy usein luontoon ja veteen. Eteläsavolainen järvimaisema tai auringonlasku Saimaalla ovat…

VETU artikkelin pääkuva. Read 10. Kuva: Manu Eloaho.

Suodatin kerää metsäojan ravinteet

Kommentit poissa käytöstä

Turvemaiden puuston tuotto-odotusten toteutuminen edellyttää hakkuiden ja kunnostusojitusten tekemistä ajallaan. Metsätaloudessa on tarve kehittää entistä tehokkaampia vesiensuojelumenetelmiä, erityisesti turvemaiden kunnostusojituskohteilla. Perinteisillä vesiensuojelumenetelmillä, kuten laskeutusaltailla, ei…

Vuotovesien hallintaa  artikkelin pääkuva. Read 10.

VEVO-hanke ottaa vuotovedet hallintaan

Kommentit poissa käytöstä

Vuotovedet lisäävät viemärijärjestelmien energiankulutusta ja huonontavat puhdistamojen puhdistustulosta. Lisäksi ne voivat aiheuttaa jäteveden ylivuotoja pumppaamoilla ja puhdistamoilla. Etelä-Savossa vuotovesien hallintaa viedään eteenpäin VEVO-hankkeessa. Vuotovedet ovat…

Vanha soutuvene artikkelin pääkuva. Read 10.

Vanhan soutuveneen voi viedä jätehuoltoyhtiölle

Kommentit poissa käytöstä

Mikkelissä jätehuoltoyhtiö Metsäsairila ottaa vastaan vanhoja lujitemuovista valmistettuja veneitä. Esimerkiksi soutuveneen voi viedä Metsäsairilaan tavallisen sekajätteen peräkärrykuorman hinnalla, mikäli veneen saa peräkärryllä kuljetettua. Jätehuoltoyhtiö ottaa…

Ekologisuus Mamkin ravintolapalveluissa  -artikkelin pääkuvituskuva. Read 10.

Ekologisuus Mamkin ravintolapalveluissa – Joutsenmerkki ohjaa toimintaa

Kommentit poissa käytöstä

Mikkelin ammattikorkeakoulun ravintolat Talli, DeXi ja Kasarmina Kasarmin kampuksella saivat pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin vuonna 2015. Joutsenmerkki takaa sen, että ravintoloiden ympäristöasiat on hoidettu kestävän…

VIM artikkelin pääkuva. Read 10. Kuva: Manu Eloaho.

Uutta ympäristöteknologiaa testattiin onnistuneesti

Kommentit poissa käytöstä

VIM-hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää ympäristöpäästöjä. Hanke tuottaa alueen yrityksille tietoa ympäristövaikutusten vähentämisestä ja resurssien tehokkaammasta käytöstä. Hankkeessa tutkitaan muun muassa kaupunkitaajamassa syntyvien hulevesien…

YMPARISTOARKISTO_pieni

Tieto maarakennuksessa käytetyistä jätteistä käyttöön

Kommentit poissa käytöstä

Maarakennuksessa käytetään jätemateriaalia korvaamaan luonnon raaka-aineita. Tieto materiaalien käyttökohteista halutaan jatkossa arkistoida sähköisesti. Tiedon saatavuus helpottaa alueiden jatkokäytön suunnittelua ja ehkäisee myöhempiä ympäristö- ja terveysriskejä….