Ekologisuus Mamkin ravintolapalveluissa  -artikkelin pääkuvituskuva. Read 10.Ravintolapalveluissa noudatetaan Pohjoismaisen ympäristömerkin laatukriteerejä ja -mittareita.

Ekologisuus Mamkin ravintolapalveluissa – Joutsenmerkki ohjaa toimintaa

Mikkelin ammattikorkeakoulun ravintolat Talli, DeXi ja Kasarmina Kasarmin kampuksella saivat pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin vuonna 2015. Joutsenmerkki takaa sen, että ravintoloiden ympäristöasiat on hoidettu kestävän kehityksen periaatteita noudattaen ja elinkaarimallin mukaisesti.

Mamkilla on lisäksi ravintolat Junnu Kotkassa ja Paja Kouvolassa. Myös näille ravintoloille on tarkoitus saada Joutsenmerkki lähivuosina.

Kasarmin kampuksen ravintoloiden ympäristöasioiden hyvä hoito on ollut osa Mikkelin ammattikorkeakoulun Kestävämpi Mamk -ympäristöohjelmaa. Tavoitteet ja toteutus näkyvät ravintolapalveluissa jätelajittelussa, energiakulutusmittauksissa, lähi- ja luomuruokana ruokalistoilla, ympäristömerkittyinä kemikaaleina sekä erilaisina tiedotus- ja markkinointitoimenpiteinä.

Uusi 1.1.2017 aloittava Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) on profiloitunut kestävän hyvinvoinnin ja teknologian korkeakouluksi. Kaikessa toiminnassa kannetaan vastuuta sosiaalisesta, taloudellisesta, kulttuurisesta ja ekologisesta kestävyydestä. Ravintolapalveluissa ekologisen kestävyyden tukipilarina tulevat säilymään Pohjoismaisen ympäristömerkin laatukriteerit ja -mittarit.

Vilkas lounashetki Dexissä.

Vilkas lounashetki Dexissä.

Joutsenmerkki näkyy Mamkin ravintoloiden ruokalistoilla

Joutsenmerkin saaminen edellyttää ravintolalta tiukkojen ympäristökriteerien läpäisemistä. Kasarmin kampuksen ravintoloissa tämä näkyy mm. päivittäin tarjolla olevan lähi- ja luomuruoan määrässä ruokalistoilla.

Kaikista käytetyistä raaka-aineista yli 70 % on kotimaisia.

Suomen hallitus on asettanut ammattikeittiöille haasteellisen tavoitteen luomutuotteiden käytön lisäämiseksi. Tavoitteena on, että ammattikeittiöiden tarjoamasta ruoasta 20 % olisi luomua vuonna 2020. Esimerkiksi ravintola DeXissä on käytössä vähintään 20 luomutuotetta pysyvästi. Kaikissa ravintoloissa on myös tarjolla päivittäin Joutsenmerkin vaatima kasvisruokavaihtoehto.

Joutsenmerkin kriteereissä lähiruoaksi luetaan raaka-aineet, jotka ovat peräisin 250 kilometrin säteeltä ravintolasta. Lähiruoaksi mielletään seutukunnassa tuotettu tai jatkojalostettu tuote. Tämä tukee seutukunnan kasvua ja kehitystä sekä edesauttaa ekologisen kestävyyden periaatetta.

Kasarmin kampuksen ravintolapalveluissa käytetään ainoastaan vastuullisesti tuotettuja, ensiluokkaisia raaka-aineita. Kestävää toimintaa edellytetään myös tavarantoimittajilta. Kaikista käytetyistä raaka-aineista yli 70 % on kotimaisia. Kotimaisuus, lähellä tuotettu ja tuotteiden jäljitettävyys ovat tärkeitä valintakriteereitä. Lähiruoan osuutta elintarvikeostoista kasvatetaan yhteistyössä ja osana Mikkelin seudun suurtalouksien hankintarengasta.

Kotimaisuus on tärkeä valintakriteeri Mamkin ravintolapalveluissa.

Kotimaisuus on tärkeä valintakriteeri Mamkin ravintolapalveluissa.

Ekologisia arjen valintoja lisätään suunnitelmallisesti kampuksilla

Ravintoloissa, aula- ja kokoustiloissa on parannettu ja parannetaan edelleen jätteiden lajitteluohjeistusta ja asiakasohjausta. Lisäksi ravintoloissa on panostettu energiaa ja vettä säästäviin laitteisiin, koneisiin ja toimenpiteisiin sekä henkilökunnan ympäristötietoisuuden kasvattamiseen.

Kaikilla kampuksilla käytettävät kertakäyttöasiat ovat biohajoavia. Ravintoloiden käyttämät kemikaalit, kuten astianpesuaineet, ovat yli 90 %:sti ympäristömerkittyjä. Valaistuksen osalta kampuksilla ollaan siirtymässä led-tyyppisiin ratkaisuihin ja liiketunnistimien avulla tapahtuvaan valaistuksen ohjaukseen.

Mamkin ravintolapalveluiden muissakin hankinnoissa, kuten ammattikeittiölaitteissa, painotuotteissa, kalustevalinnoissa, serveteissä ja astiahankinnoissa painotetaan kestävää kehitystä kilpailutuskriteerinä.

Tiukkojen kriteerien lisäksi Joutsenmerkki ohjaa ravintoloita vähentämään ympäristökuormitusta ja edellyttää ravintolalta selkeästi mitattavia vuositason tavoitteita. Mamkin ravintolapalvelut osallistuu vuosittain valtakunnallisiin luomuviikko- ja energiansäästöviikko -tapahtumiin.

joutsenmerkki

JOUTSENMERKKI

Joutsenmerkki eli Pohjoismainen ympäristömerkki opastaa ympäristön kannalta parempiin ostopäätöksiin. Saadakseen Joutsenmerkin on tuotteen tai palvelun täytettävä tiukat, ympäristöön, terveyteen ja laatuun painottuvat vaatimukset.

Kirjoittanut Minna-Mari Mentula

Minna-Mari Mentula työskentelee palvelupäällikkönä Ravintolapalveluissa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.