Metsän keskellä virtaava joki, jossa kahluuhousuinen henkilö suorittaa virtaamamittausta. Joen poikki on asetettu mittatikku, jota käytetään hyväksi mittauksissa.

Etelä-Savon vesistöjen monitorointia

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Suomen ympäristökeskus selvittivät Etelä-Savon vesistöjen nykytilaa mikromuovien ja haitta-aineiden osalta kymmenen eri kuntataajaman lähivesistöstä. Vesistön tilasta tuotettiin […]