Opinnäytetyönä asiakasprojekti

Opinnäytetyö tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden syventyä johonkin kiinnostavaan oman alan aiheeseen ja osoittaa siinä parasta osaamistaan. Aihevalinta on tärkeä, jotta se […]