Atlantille ei voi soittaa ambulanssia

Nro4/2019

Merenkulun päällystön on hallittava terveydenhuollon, sairaanhoidon ja lääkintähuollon kannalta potilaan tutkimus, hoito ja seuranta laivoilla. Tehtävän tueksi laadittu Laivasairaanhoidon käsikirja […]