Atlantille ei voi soittaa ambulanssia

Merenkulun päällystön on hallittava terveydenhuollon, sairaanhoidon ja lääkintähuollon kannalta potilaan tutkimus, hoito ja seuranta laivoilla. Tehtävän tueksi laadittu Laivasairaanhoidon käsikirja […]