Kuvassa ihmiset keskustelemassa yhteisen suunnitelman äärellä. Taustalla on valkotaulu, johon on kirjoitettu suunnitelmia.

Uusiin liiketoimintamalleihin tukea pk-yrityksille

Liiketoimintamallien kehittämisessä keskiössä on asiakasymmärrys. Uuden ratkaisun tulee pärjätä markkinoilla. Uusien tuote- ja palvelukonseptien arviointiin on olemassa erilaisia työkaluja, joita […]

Kuvassa eri maalajeja edustavia kiviä.

Keskisyviä energiakaivoja tutkimus- ja koulutuskäyttöön

Geoterminen energia lämmönlähteenä kiinnostaa korkean energiapotentiaalin vuoksi. Suomessa kolmen maakunnan alueelle rakennetaan geoenergian tutkimusympäristöt. Poraustekniikka kehittynee eri maaperällä työskenneltäessä. Kolmen […]

Maaperästä energiaa tulevaisuuden kestäviin ratkaisuihin

Alueelliset kestävät energiaratkaisut rakennetussa ympäristössä tulevat lisääntymään tulevaisuudessa. Energian hyödyntäminen rakennuksen sisällä, samoin kuin erilaiset lämmöntalteenottoratkaisut kehittyvät kovaa vauhtia. Maaperän […]

Maaperän lämpöenergian hyödyntäminen lämpöpumpulla

Maaperän lämpöenergialla saadaan nostettua lämpöpumpun hyötysuhdetta kylmillä ulkolämpötiloilla. Säästöä energiakustannuksiin on saavutettavissa ulkolämpötilan ollessa alle + 3 °C. Kannattavuustarkastelu lämpöpumppujen […]