Kuvassa ihmiset keskustelemassa yhteisen suunnitelman äärellä. Taustalla on valkotaulu, johon on kirjoitettu suunnitelmia. Kuva: GettyImage.

Uusiin liiketoimintamalleihin tukea pk-yrityksille

27.05.2024

Liiketoimintamallien kehittämisessä keskiössä on asiakasymmärrys. Uuden ratkaisun tulee pärjätä markkinoilla. Uusien tuote- ja palvelukonseptien arviointiin on olemassa erilaisia työkaluja, joita hyödynnetään Xamkin yritysyhteistyössä kehityshankkeiden parissa.

Yhteistyön muodot kehitystoiminnassa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kehityshankkeissa kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia alueen yritysten kanssa. Yritysyhteistyön aloitukseen on useita toimintamalleja, ja monesti yritykset ottavat itse ammattikorkeakouluun yhteyttä idean tai esiin nousseen haasteen kanssa.

On kuitenkin toimijoita, jotka eivät tiedä ammattikorkeakoulun tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia, minkä vuoksi olemme yhteydessä alueen toimijoihin. Kun vuoropuhelu on käynnistynyt, sovimme, millä yhteistyömuodolla lähdemme edistämään ideaa.

Usein yhteistyömuotona toimii kolmikantamalli, jossa yritys ja ammattikorkeakoulun kehityshanke sekä koulutus toimivat yhteistä päämäärää kohti.

Työkalu apuna liiketoimintamallien kehittämisessä

Uusia energiatehokkuuden tuote- ja palvelukonsepteja edistetään laatimalla yhteistyön tulosten pohjalta alustavia liiketoimintamalleja Business Model Canvas (BMC) -työkalulla. Työkalun on kehittänyt Alexander Osterwalder vuonna 2010. Lopputuloksena on visuaalinen selkeä kuvaus uudesta liiketoimintamallista, josta selviää toiminnan ydin ja kilpailuetu. (Kamppuri 2021.)

Kymenlaakson alueelta on noussut esiin kaksi liiketoimintaideaa, jotka liittyvät uusiutuvan energian käyttöön ja energiatehokkuuden lisäämiseen lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Lämmitykseen liittyvässä ideassa esilämmitetään ilmavesilämpöpumpulle menevää ilmaa maaperän lämpöä hyödyntämällä. Idea voitti IdeaKymi-kilpailun 2024 (Kouvolan Sanomat).  

Jäähdytykseen liittyvässä ideassa hyödynnetään maaperää veden viilentämisessä ennen prosessia. Näiden alustavien ideoiden arvioinnissa tullaan hyödyntämään BMC-työkalua. Lisäksi Kymenlaakson alueelta etsitään jatkuvasti lisää kehityshankkeen toimintaan soveltuvia ideoita.

Mikäli idean ympärille suunnittelee Startup-yrittäjyyttä, Xamk tarjoaa kehityshanketuen lisäksi muita tukivaihtoehtoja, opintokokonaisuuksia ja mahdollisuuksia tukirahoitukseen.  

Energiaälykäs kaupunkiympäristö -hankkeessa kartoitetaan Kymenlaakson alueella kokeilu- ja pilotointiympäristöjä ja niihin soveltuvia innovatiivisia energiaa säästäviä ratkaisuja. Päärahoittajana on Kymenlaakson liitto Euroopan aluekehitysrahastosta. 

Lisätietoa hankkeen verkkosivuilta www.xamk.fi/energiaalykas 

Lähteet

Kamppuri, H. Liiketoimintamallien arviointityökalun kehittäminen konsulttiyritykselle. 2021. LUT. PDF-dokumentti. Saatavissa: Diplomityö_Kamppuri_Henri (lut.fi) [viitattu 6.5.2024]

Kouvolan Sanomat 7.3.2024. www-dokumentti. Saatavissa: Ideakymi-kilpailussa etsittiin paikallisia keksintöjä – Tällaiset ideat voittivat | Paikalliset | Kouvolan Sanomat [viitattu 6.5.2024]

Kirjoittaneet Hannu Sarvelainen, Erja Tuliniemi, Tuija Korpela, Timo Juusola ja Maunu Kuosa

Sarvelainen työskentelee lehtorina rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikössä. Tuliniemi työskentelee projektipäällikkönä, Korpela ja Juusola tutkimusinsinööreinä ja Kuosa TKI-asiantuntijana Metsä, ympäristö ja energia -vahvuusalalla.