Ylhäältä otetussa valokuvassa näkyy runsaslukuinen osallistujajoukko pöytien ääressä keskustelemassa.

Kymenlaakson tulevaisuusverstas ja sosiaalinen innovointi

Kymenlaakson tulevaisuusverstaan konseptia ja päämääriä tarkasteltaessa on helppo nähdä yhtäläisyyksiä sosiaalisen innovoinnin tavoitteiden kanssa. Sosiaalisella innovaatiolla tarkoitetaan ratkaisuja, joiden tavoitteena […]