Merellinen maisema.

Työkalu merellisten vieraslajien ehkäisemisen avuksi

Nro2/2021

Vieraslajit ovat yksi viheliäisimpiä ympäristöongelmia: pahimmillaan aggressiivinen vieraslaji voi ajaa sukupuuttoon useita paikallisia eliölajeja vallaten elintilaa ja muokaten ravintoketjuja. Myös […]