Merellinen maisema. Vieraslajeja on torjuttava myös merellisiltä alueilta. Kuva: Elias Altarriba.

Työkalu merellisten vieraslajien ehkäisemisen avuksi

02.06.2021

Vieraslajit ovat yksi viheliäisimpiä ympäristöongelmia: pahimmillaan aggressiivinen vieraslaji voi ajaa sukupuuttoon useita paikallisia eliölajeja vallaten elintilaa ja muokaten ravintoketjuja. Myös ihmisen toiminnalle vieraslajeista voi olla ja usein onkin merkittävää haittaa. Kukapa Itämeren veneilijöistä ei olisi joskus manannut vaikkapa merirokon olemassaoloa?

Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotkan koordinoima kansainvälinen COMPLETE-hanke käynnistyi loppuvuodesta 2017 Interreg Baltic Sea region -ohjelman rahoittamana. Hankkeen tavoitteena oli kehittää menetelmiä ehkäisemään merellisten vieraslajien leviämistä Itämeren alueella.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Logistiikan ja merenkulun vahvuusala oli yksi hankkeen partnereista. Muut partnerit olivat yliopistoja, viranomaisia, tutkimuslaitoksia tai muita alan merkittäviä toimijoita lähes kaikista Itämeren rantavaltioista.

Kolmivuotiseksi suunnitellun hankkeen päätöskonferenssi järjestettiin virtuaalisesti viime helmikuun alussa, keräten paikalle upeasti liki parisataa osanottajaa. COMPLETE-hanke päättyi partnereiden osalta 31.3.2021, ja hallinnollinen työ jatkui muutaman kuukauden tämän jälkeen.

Alkuvuodesta 2020 hankkeen rahoittaja avasi mahdollisuuden hakea hankkeelle jatkorahoitusta, erityisenä tavoitteena jatkaa hyvin edenneen hankkeen tulosten jalkauttamista. Usein hankkeisiin perustuvan tutkimuksen prosessuaalinen ongelma on työryhmien hajautuminen hankkeen päätyttyä, jolloin myös tulosten jalkauttaminen jää usein vaillinaiseksi.

COMPLETE-hankkeen työryhmä laati jatkorahoitushakemuksen, mikä hyväksyttiin ja jatkorahoitus myönnettiin kesällä 2020. Jatkorahoitusjakso COMPLETE PLUS alkoi 1.4.2021, heti COMPLETE-hankkeen päättymisen jälkeen.

Pienryhmätyöpajoissa kiinni tuloksiin

Tulosten jalkauttaminen toteutetaan monilla tavoin, muun muassa järjestämällä sidosryhmien edustajille pienryhmätyöpajoja. Työpajat kestävät noin pari tuntia ja COVID-19-pandemian johdosta ainakin keväällä 2021 pidettävät työpajat järjestetään kokonaisuudessaan online-alustoilla.

Työpajoissa esitellään COMPLETE-hankkeen tavoitteet ja keskeiset tulokset, minkä jälkeen esitellään hankkeen aikana luotua päätöspuutyökalua ja esitellään sen ominaisuuksia. Työkalun tavoitteena on auttaa ymmärtämään vieraslajeihin liittyviä suuria kokonaisuuksia ja helpottamaan päätöksentekoa esimerkiksi alusten pohjien pintakäsittelymenetelmiä tai puhdistusvälejä valittaessa.

Kyseessä on työkalun ensimmäinen versio ja se perustuu toistaiseksi Hugin-ympäristössä toteutettuun Bayes-verkkosimulointiin. Työpajat järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston FEM-tutkimusryhmän kanssa, jonka kanssa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Logistiikan ja merenkulun vahvuusala on tehnyt läheistä yhteistyötä koko hankkeen ajan.

Työ ympäristön eteen jatkuu

Varsinaiset Itämeren moninaiset ympäristöongelmat kuitenkin jatkuvat, eikä niiden tutkimustarve luonnollisesti lopu hankkeen päättymiseen joulukuussa. Euroopan Unionin tänä vuonna käynnistyvässä uudessa seitsenvuotisessa tutkimusrahoituskaudessa ympäristöasiat on nostettu tärkeysjärjestyksessä korkealle.

Tämä merkitsee, että jatkotutkimushankkeita aihekokonaisuuden tiimoilta varmasti tehdään. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulullakin tulee mahdollisesti olemaan niissä tärkeä rooli.

COMPLETE PLUS – Practical implementation of the COMPLETE project outputs and tools -hanketta toteutetaan 1.4.- 31.12.2021. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin Itämeren alueen Interreg-ohjelma.

COMPLETE PLUS varmistaa COMPLETE-hankkeen aikana tuotettujen työkalujen, suositusten ja parhaiden käytäntöjen pysyvyyttä loppukäyttäjien keskuudessa.

Kirjoittanut Elias Altarriba

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa logistiikan ja merenkulun vahvuusalalla.