Elinkaarilaskennan osaamisen tarve kasvaa tulevaisuudessa

Nro3/2020

Tulevien hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi eri aloilla tarvitaan tulevaisuudessa entistä vahvempaa ymmärrystä erilaisten tuotteiden, prosessien ja organisaatioiden ympäristövaikutuksista koko niiden elinkaaren ajalta. […]

Vedenalainen melusaaste tunnetaan huonosti

Nro3/2020

Vedenalainen melu on saastetyyppi, jota on toistaiseksi tutkittu suhteellisen vähän. Melun lähteitä on runsaasti: liikenne, rakentaminen, kaikuluotaimet ja mahdollisesti myös […]

Xamk edistää vähähiilistä rakentamista

Nro2/2020

Rakentaminen aiheuttaa noin kolmasosan Suomen kasvihuonepäästöistä. Suurin osa rakentamisen päästöistä aiheutuu rakennusten energian kulutuksesta. Energiatehokkuuden parantaminen ja siirtyminen vähähiilisen lämmitysratkaisuihin […]