MERPOL perehtyy merenkulun energiamurrokseen

Uusiutuvat polttoaineet ja päästövähennystekniikat tuovat merenkulkuun vaihtoehtoja, joiden kerrannaisvaikutukset ovat moninaisia. Useinkaan ei ole yksioikoista todeta, mikä vaihtoehdoista olisi loppujen […]

Xamk kehittämässä kevyitä ja kestäviä puutuotteita

Kevyempien, kestävämpien ja ympäristöystävällisempien tuotteiden kehittäminen tukee Etelä-Savolle tärkeää puutuote- ja komposiittiteollisuutta ja auttaa vähentämään erityisesti rakentamisen ympäristövaikutuksia. Wood-AI- ja […]

maisema

Kiertotalous auttaa luontoa ja ilmastoa

Koronaviruspandemia on myllännyt maailmaamme ja laittanut monet asiat uusiksi. Monilla on herännyt huoli siitä, kuinka ympäristökysymysten käy pandemian riepotellessa meitä. […]

Elinkaarilaskennan osaamisen tarve kasvaa tulevaisuudessa

Tulevien hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi eri aloilla tarvitaan tulevaisuudessa entistä vahvempaa ymmärrystä erilaisten tuotteiden, prosessien ja organisaatioiden ympäristövaikutuksista koko niiden elinkaaren ajalta. […]

Vedenalainen melusaaste tunnetaan huonosti

Vedenalainen melu on saastetyyppi, jota on toistaiseksi tutkittu suhteellisen vähän. Melun lähteitä on runsaasti: liikenne, rakentaminen, kaikuluotaimet ja mahdollisesti myös […]

Xamk edistää vähähiilistä rakentamista

Rakentaminen aiheuttaa noin kolmasosan Suomen kasvihuonepäästöistä. Suurin osa rakentamisen päästöistä aiheutuu rakennusten energian kulutuksesta. Energiatehokkuuden parantaminen ja siirtyminen vähähiilisen lämmitysratkaisuihin […]