Vesistöjen puhtautta edistämässä

Ympäristöturvallisuuden ja vesiteknologian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä on tehty Mikkelin kampuksella yli 25 vuotta, ja vesiosaamista on jaettu ympäristöteknologian koulutuksessa […]

Tekstiiliskannerilla tunnistetaan vaalean väristä kangasmateriaalia. Pöydällä näkyy myös muita erivärisiä kangastilkkuja.

Tekstiilikiertotalousalan toimijat yhdistivät voimansa

Tekstiilikiertotalouden toimijat etsivät vastauksia tekstiilialan haasteisiin Mikkelissä järjestetyssä hybridi-seminaarissa. Tilaisuus toimi sekä konkreettisena yhteistyön välineenä että osaamisen kehittäjänä. Yhdessä suunnitellen […]

Monialainen simulaatioharjoitus Kotkassa

Kaakkois-Suomen Turvapuistossa simuloitiin työtapaturmia ja potilaiden hoitoa, tapaturmien selvittämistä ja jälkitoimenpiteitä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun järjestämässä monialaisessa simulaatioharjoituksessa lokakuussa. Simulaatioharjoitukset Simulaatioharjoitukset pohjautuvat […]

Vähäpäästöiset alue-energiaratkaisut

Energiatehokkuus on hyvä huomioida sekä rakennusten, että kaukolämpöjärjestelmien osalta. Suomessa käytetystä energiasta neljännes kuluu rakennusten lämmitykseen. Alueellisten energiaratkaisuiden, kuten aluelämpöverkkojen, […]

Maaperän lämpöenergian hyödyntäminen lämpöpumpulla

Maaperän lämpöenergialla saadaan nostettua lämpöpumpun hyötysuhdetta kylmillä ulkolämpötiloilla. Säästöä energiakustannuksiin on saavutettavissa ulkolämpötilan ollessa alle + 3 °C. Kannattavuustarkastelu lämpöpumppujen […]

Turvapuistoa kehitetään käyttäjälähtöisesti

Turvallisuuden edistäminen on moniulotteista ja monialaista poikkisektoraalisesti tehtävää työtä, jossa käyttäjälähtöisyys, osallistaminen ja yhteiskehittäminen ovat keskeisessä roolissa. Kaakkois-Suomen Turvapuistoa ja […]

Akkuteollisuuden osaajakoulutus suunnitteilla Xamkissa

Xamkissa suunnitellaan akkutekniikan osaajakoulutusta alueelle rakentuvan akkuklusterin tueksi. Opetuskokonaisuuden tarkoituksena on kouluttaa osaajia akkualan eri tason työtehtäviin. Koulutus pyritään aloittamaan […]