mamok_kuvassaMAMOKin vuoden 2015 hallitus ja edustajiston puheenjohtajat. Kuva: Sanni Kirmanen.

Opiskelijoiden mielipiteillä pitää olla merkitystä – oikeasti!

Mamkissa opiskelijat vaikuttavat opiskeluympäristön ja koulutuksen kehittämiseen monin eri tavoin. Opiskelijoiden äänenkantaja on Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta MAMOK.

Mamkissa tuntuu vallitsevan vahvasti me-henki, joka näkyy opiskelijoissa ja henkilökunnassa. Mamkille on tärkeää mitä mieltä opiskelijat ovat ja päätökset tehdään opiskelijalähtöisesti. Mamkissa asioita tehdään opiskelijoita varten, mutta myös heidän kanssa. Opiskelija tuovat ideoitaan, ajatuksiaan ja mahdollisia ongelmakohtia esille opiskelijakunta MAMOKille.

Lisäksi opiskelijat vaikuttavat asioihinsa opettajien ja muun henkilökunnan kautta. Kuilu henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä on vain pieni, ja henkilökuntaa voi nykäistä hihasta milloin missäkin.

Mamkissa tuntuu vallitsevan vahvasti me-henki.

Opiskelijakunta on kehitystyössä vahvasti mukana

MAMOKin opiskelijaedustajat vaikuttavat Mamkin virallisissa tiimeissä ja työryhmissä tuoden opiskelijoiden mielipiteitä esille. MAMOK on ollut mukana esimerkiksi Mamkin strategian ja toimiluvan laatimisessa – koulu arvostaa opiskelijoiden mielipiteitä ja antaa helppoja mahdollisuuksia vaikuttaa.

Opiskelijoille on myös muita vaikuttamiskanavia, kuten erilaiset kyselyt, tutkimukset ja palautteet, joita sekä koulu että laitokset teettävät. Osa kyselyistä on suunnattu tietyille aloille, mutta jotkin kaikille koulun opiskelijoille.

Lisäksi opiskelijat pääsevät tuomaan palautettaan esille kehittämisfoorumeissa ja opintojaksopalautteen muodossa. Monilla opintojaksoilla opettajat kuuntelevat opiskeluryhmää ja kehittävät opintojaksoa ryhmäkohtaisesti saamansa suoran palautteen perusteella.

Unelmien kampus tehdään yhdessä

Mamkissa aloitettiin Kampusvision 2030 laatiminen viime vuonna. Hyvän Kampusvision aikaansaamiseksi Mamkissa on pyörinyt Unelmien Kampus -ideakioskeja ja kampustyöpajoja, joissa on suunniteltu erilaisia opiskelu-, oleskelu- ja työtiloja.

Kampusvisioon 2030 ovat päässeet vaikuttamaan opiskelijat, henkilökunta ja ulkopuoliset tahot, kuten yritykset ja muut kampuksien käyttäjäryhmät. Kampustyöpajoissa oli niin ikään mukana opiskelijoita ja henkilökuntaa.

Mamk on viime vuosina ollut rohkea edelläkävijä ja tiukatkin ratkaisut näkyvät ammattikorkeakoulun tuloksissa. Laadukas korkeakoulu vaatii laadukasta pohjatyötä ja kehittyvä ammattikorkeakoulukenttä vaatii kehittyvän korkeakoulun, jossa opiskelijoiden mielipiteillä on oikeasti merkitystä.

Kirjoittanut Riikka Peni, Sanni Kirmanen ja Nita Ahola

Riikka Peni on  Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta MAMOKin hallituksen puheenjohtaja, Sanni Kirmanen pääsihteeri ja Nita Ahola edustajiston varapuheenjohtaja.

Avainsanat: