Maija_Korhonen_pieni"Talvi yllätti autoilijat" on tuttu uutinen, joka toistuu joka syksy.

Sujuvampaa arkea digitaalisuudella

”Talvi yllätti autoilijat” on tuttu toteama Suomessa joka vuosi. Näin keväällä se jo naurattaa, mutta lause on totista totta taas syksyllä: emme muuta toimintatapojamme, vaan myös ensi talvena autoilijat yllättyvät. Samaa voidaan sanoa digitaalisuudesta: ”internet on yllättänyt suomalaiset”.

Erinomaisista teknisistä mahdollisuuksista huolimatta, roikumme edelleen vanhoissa malleissa – niin auton ratissa kuin digitaalisessa maailmassa. Digitaalisilla palveluilla olisi kuitenkin meille paljon annettavaa hyvän elämän rakennusaineiksi. Ei siis pidä yllättyä, vaan tarttua tilaisuuteen.

Digitaalisuus tukee hyvää elämää

Valtioneuvoston vision mukaan ”Vuonna 2030 kaikkien Suomessa on hyvä elää merkityksellistä ja arvokasta elämää.” Lähtökohtana on yksilön arvokkuus ja oikeus elää hyvää ja arvokasta elämää. Tavoitteena on, että meidän jokaisen yksilölliset erot huomioidaan ja itsemääräämisoikeutta sekä vastuuta korostetaan. Myös yhteisöllisyys on sisäänkirjoitettu tähän visioon – yhteisö hyväksyy jokaisen omanlaisenaan.

Edellä oleva kuvaus soveltuu suoraan hyvän digitaalisen palvelun luonnehdinnaksi. Asiakkaan tarpeesta lähdetään liikkeelle, asiakaskokemuksia kerätään ja analysoidaan ja käyttäjäystävällinen palvelu muotoillaan yksilölliseksi. Palvelu on myös saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta, juuri silloin, sellaisessa muodossa ja sellaisessa kanavassa kuin asiakas haluaa.

Digitaalisen palvelun tavoitteena on parantaa käyttäjän arkea. Yhteydenpito lähipiiriin ja vuorovaikutus tuttujen ja tuntemattomien kanssa on mahdollista. Palvelut myös viihdyttävät ja lisäävät yhteisöllisyyttä. Nämä kaikki ovat tärkeitä hyvän elämänlaadun tekijöitä.

Liiketoiminta syntyy käyttäjille merkityksellisistä palveluista

Tieto on nykyään raaka-aine. Voidaan sanoa, että yritykset toteuttavat hyvää elämää tekemällä kannattavaa liiketoimintaa tiedosta. Luodaan hyviä digitaalisia palveluita ihmisille, toisille yrityksille ja organisaatioille sekä yhteiskunnalle.

Onnistuneen palvelun takana on aina ymmärrys asiakaskokemuksesta. Pärjätäkseen globaalissa tiukentuneessa kilpailussa, yritysten täytyy hyödyntää sosiaalisen median ja esineiden internetin tuottamaa tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä. Tulevaisuuden menestyvät yritykset tunnistavat oman erityisosaamisensa, hyödyntävät olemassa olevaa tai kerättävää asiakastietoa ja ovat osa yritysverkostoa, joka yhdessä luo digitaalisen palvelun asiakkaalle.

Huolehditaan itsestämme – entistä paremmin

Kun hyvää elämää mietitään yhteiskunnan kannalta, Digitaalisten palveluiden päätarkoitus on auttaa ja motivoida meitä ihmisiä huolehtimaan itsestämme mahdollisimman hyvin. Joillekin se tarkoittaa terveys- ja hyvinvointipalveluita. Toisia motivoi harrastus, viihde tai pelaaminen. Monille yhteydenpito lähipiiriin on se tärkein asia.

Digitaaliset palvelut myös mahdollistavat myös työn uudet muodot sekä työn ja elämäntilanteen yhdistämisen. Mahdollisuuksia on paljon. Kuten valtioneuvoston visiossa korostetaankin, hyvän elämän toteuttamisen päätösvalta ja vastuu on meillä jokaisella.

Ota meihin yhteyttä, kun tarvitset asiantuntija-apua digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassamme korostuu käyttäjälähtöisten arkisten ratkaisujen kehittäminen ja tutkiminen. Innovoimme yhdistäen talomme monitieteellistä, kansainvälisestikin korkeatasoista osaamista. Tieteellisen tutkimuksemme aiheita ovat mm. datan linkittäminen, avoimen datan hyödyntäminen, MyData sekä sähköinen liiketoiminta ja digitaalitalouden liiketoimintamallit.

Kirjoittanut Maija Korhonen

Kirjoittaja on tutkimuspäällikkö Sähköinen arkistointi ja digipalvelut – strateginen kehittäminen - hankkessa