Löytyykö nuorten tulevaisuus Kymenlaaksosta?

Kysyimme kouvolalaisilta yhdeksäsluokkalaisilta, löytyykö heidän tulevaisuutensa Kymenlaaksosta. Lähes 60 % vastanneista pojista vastasi kyllä. Tytöt näkevät tulevaisuutensa poikia enemmän muualla. […]