Löytyykö nuorten tulevaisuus Kymenlaaksosta?

04.12.2023

Kysyimme kouvolalaisilta yhdeksäsluokkalaisilta, löytyykö heidän tulevaisuutensa Kymenlaaksosta. Lähes 60 % vastanneista pojista vastasi kyllä. Tytöt näkevät tulevaisuutensa poikia enemmän muualla. Nuorten ilmoittamien haaveammattien kirjo on monipuolinen, eikä koulutuspaikkakunnalla ole aina yhteyttä tulevaisuuden asuinpaikan valintaan.

Marraskuisilla KouAhead-messuilla riitti kuhinaa, kun Kouvolan koulujen yhdeksäsluokkalaiset saapuivat pohtimaan ammatinvalintaan ja tulevaisuuteen liittyviä teemoja. Kymistämö-hanketiimin johdolla herättelimme keskustelua nuorten tulevaisuuden näkymistä Kymenlaaksossa.

EI-vastauksia saatiin 199 kappaletta. KYLLÄ Kymenlaaksolle vastasi 157 nuorta. Kuva: Kati Viljakainen 2023.

Moniosaisen tehtävän pääkysymys liittyikin tulevaisuuden asuinpaikkaan: Uskovatko nuoret tulevaisuutensa löytyvän Kymenlaaksosta vai kuljettaako elämä muualle?

Kyselyyn vastasi yhteensä 356 nuorta, joista 44 % uskoi löytävänsä tulevaisuutensa Kymenlaaksosta. Poikia Kymenlaakso houkutteli huomattavasti tyttöjä enemmän: lähes 60 % pojista vastasi myöntävästi kysymykseen.

Nuoret pohtivat myös ääneen, milloin tulevaisuus alkaa: heti peruskoulun jälkeen vai myöhemmin? Saadut vastaukset heijastelivat molempia näkemyksiä.

Kiinnostavatko älykkään erikoistumisen strategiakärjet – vai jokin muu ala?

Tehtävän toisessa osassa nuoria pyydettiin sijoittamaan vastauslappunsa itseään kiinnostavan toimialan mukaiseen purkkiin. Kolme purkkia oli nimetty Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian (ÄES) kärkialojen mukaan.

Erityisesti poikia kiinnosti logistiikka-ala ja digitalous. Huomattava osa nämä alat valinneista on myös jäämässä tulevaisuudessa Kymenlaaksoon. Bio- ja kiertotalous ei alana ollut aivan yhtä houkutteleva: se sai vain kahdeksan ääntä. Yhteensä ÄES-kärkialat valitsi 20 % vastanneista, eli valtaosaa nuorista houkutteli työtehtävät muiden kuin ÄES-alojen parissa.

Vastauslappuun sai halutessaan (tai ehtiessään) kirjata myös tulevaisuuden haaveammatin. Ammatteja nimettiin 141 kappaletta. Erityisesti muualle aikovien tyttöjen joukossa ammattien kirjo oli valtava.

Yleisesti ajatellaan, että nuoret muuttavat pois esimerkiksi korkeakouluopintojen vuoksi, jos niitä ei kotiseudulla pysty suorittamaan. Osin tämä toistuu näissäkin vastauksissa: opettajia, lääkäreitä ja asianajajia on nimetty lähtijöiden toimesta. Mutta on joukossa parturi-kampaajia, kosmetologeja, hevostenhoitajia, rakentaja, kokki ja lähihoitajakin – eli ammatteja, joihin voi opiskella Kymenlaaksossa, ja ainakin lähihoitajalle myös työtä on varmasti tarjolla.

Sanapilvi nuorten haaveammateista. Eniten mainintoja saivat lääkärin ja opettajan ammatit. Kuva: Kati Viljakainen 2023.

Samoja ammatteja löytyy niin poislähtemistä suunnittelevien kuin tulevaisuutensa Kymenlaaksoon sijoittavien joukosta. Näyttää siltä, että maakunnassa asuu jatkossakin lääkäreitä, opettajia, vartijoita, kokkeja ja hoitoalan eri tehtävissä työskenteleviä.

Kymenlaaksossa viihtyvien joukko nimesi lähtijöitä enemmän teknisiä ammatteja, kuten sähköalan osaajia, koneistajan ja putkiasentajan. Miesvaltaisten alojen korostuminen onkin luonnollista, koska maakuntaan jäävissä on myös enemmän poikia kuin tyttöjä. ÄES-kärjistä logistiikan valinneista löytyi erityisesti ”auton rassaajia” ja kuljettajia, mutta näistä useimmat jättivät kommenttinsa vain suullisesti tietoomme.

KouAhead-messut esittelivät oppilaitoksia ja tulevaisuuden valintoihin liittyviä muita sidosryhmiä peruskoulunsa päättäville oppilaille 15.11.2023.

Kymistämö – Kymenlaakson osaajatarpeen kokonaiskuva -hanketta rahoittaa Kymenlaakson liitto AKKE-rahoituksesta. Nuorten tulevaisuuden suunnitelmat ja kymenlaaksomielikuvat ovat yksi osa hankkeessa tehtävää selvitystä.

Kirjoittanut Kati Viljakainen

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.