Kuvassa mustaksi hiiltyneitä puun palasia, bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskuksessa BioSammossa valmistettua biohiiltä.

Biohiili tarjoaa monia hyötyjä yhteiskunnalle

Biohiiltä voidaan ominaisuuksiensa puolesta käyttää korkean jalostusasteen tuotteissa, minkä lisäksi se sitoo hiiltä ja parhaimmillaan myös edistää kiertotaloutta. Kiertotalous tulee […]

Uusi demonstraatioympäristö suoto- ja hulevesien käsittelyyn

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu toteuttaa uudenlaisen demonstraatioympäristön suoto- ja hulevesien käsittelyyn. Siirrettävään konttiin rakentuva testausympäristö mahdollistaa erilaisten vesienkäsittelymenetelmien ja suodatinmateriaalien testaamisen hallituissa […]