Biohiili tarjoaa hyötyjä erilaisissa sovelluksissa, mutta sen käytöllä on myös ilmaston lämpenemistä ehkäisevä vaikutus. Kuva: Eveliina Kuokkanen

Biohiili voi tehdä tulevaisuuden kaupungeista hiilinieluja

06.10.2020

Teollisuuden sivuvirtojen käyttö biohiilen raaka-aineena edistää kiertotaloutta, mutta se parhaimmillaan myös ehkäisee ilmaston lämpenemistä. Hiilen sitominen biohiilenä erilaisiin sovelluksiin auttaa yhteiskuntaa pääsemään päästötavoitteisiin sekä mahdollistaa uudenlaisten hiilinielujen synnyn.

Biohiili on ollut viime aikoina kiinnostuksen kohteena Suomessa ja muualla maailmassa, ja biohiiltä on kutsuttu myös ihmeaineeksi monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta. Maailman pelastava ihmeaine tai ei, tutkimus ja käytännön kokemus ovat osoittaneet biohiilen käyttökelpoisuuden hyvin erilaisissa sovelluksissa – aina maanparannuksesta ja vesien puhdistuksesta teräksen valmistuksessa metallin pelkistämisessä käytettyyn injektiohiileen.

Hyötyjä rakennusmateriaaleissa

Yksi viime aikoina esiin noussut tutkimuksen kohde on biohiilen käyttö erilaisissa rakennusmateriaaleissa. Kansainvälisessä tutkimuksessa on todettu, että biohiilen maltillinen lisäys betoniin parantaa tuotteen lujuusominaisuuksia. Biohiilen on havaittu toimivan myös lämpöä eristävänä sekä ääntä vaimentavana materiaalina, kun sitä on lisätty betonin joukkoon. Biohiili voisi toimia myös sisätilojen ilmankosteuden ylläpitäjänä esimerkiksi laastissa käytettynä.

Biohiili on voimakkaasti värjäävä aine, minkä ansiosta biohiiltä voisi käyttää myös pigmenttinä. Pigmenttinä käytettäessä materiaalin tulee olla tarpeeksi pientä ja tasalaatuista.

Biohiilen ja -lentotuhkan mikronisointi ja materiaalisovellukset Kymenlaaksossa (HITU) -hankkeen aikana biohiiltä jauhettiin hienoksi jauheeksi, ja sitä kokeiltiin erilaisissa sisä- ja ulkomaaleissa – alustavien tulosten mukaan biohiili on osoittautunut käyttökelpoiseksi ainakin luonnonöljypohjaisissa maaleissa. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Rudus Oy ja Kotkan Energia Oy.

Rooli ilmaston lämpenemisen rajoittamisessa

Biohiili tarjoaa hyötyjä erilaisissa sovelluksissa, mutta sen käytöllä on myös ilmaston lämpenemistä ehkäisevä vaikutus. Biohiiltä voi tehdä lähes mistä tahansa eloperäisestä materiaalista. Eloperäisen materiaalin hajotessa sen sisältämä hiili palautuu takaisin kiertoon ja suuri osa päätyy lopulta takaisin ilmakehään.

Mikäli tästä eloperäisestä aineesta valmistetaan biohiiltä ja sitä käytetään eri sovelluksissa, hiili ei palaudukaan takaisin ilmakehään. Mikäli biohiiltä lisättäisiin laajalti rakennusmateriaaleihin kuten betoniin, laastiin ja maaleihiin, tulevaisuuden kaupungit voisivat toimia omanlaisinaan hiilinieluina.

Oman hyödyn tuo sellu- ja paperitehtaiden sivuvirtojen käyttäminen biohiilen raaka-aineena. Suomessa monesti kyseinen materiaali poltetaan tehtaiden yhteyteen rakennetuilla voimalaitoksilla energian tuottamiseksi. Vaikka tämän bioperäisen materiaalin polttaminen energiaksi on huomattavasti parempi vaihtoehto kuin esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käyttö energianlähteenä, ylijäämämateriaalin hyödyntäminen biohiilen raaka-aineena olisi ilmaston lämpenemisen kannalta kannattavampaa.

Vaikka biohiiltä pystyttäisiin lisäämään betoniin vain muutaman painoprosentin verran tuotteen kokonaispainoon nähden, betonista rakennetaan tänä päivänä hyvin paljon ja betonin käytön on arvioitu vain kasvavan. Maailmanlaajuisesti biohiilen lisäyksellä betoniin ja muihin rakennusmateriaaleihin voisi olla merkitystä kasvihuonepäästöjen kannalta.

Biohiili ei kuitenkaan ole mikään supersankari, toki muitakin ratkaisuja ilmastonlämpenemisen vastaisessa taistelussa tarvitaan. Biohiilen käyttö rakennusmateriaaleissa kuitenkin vaikuttaa potentiaaliselta ja tutkimisen arvoiselta vaihtoehdolta hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

Kirjoittanut Satu Huurtomaa

Kirjoittaja työskentelee tutkimusinsinöörinä metsän, ympäristön ja energian vahvuualalla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.