Aidon luonnon lisäksi myös virtuaaliluonnolla on tutkitusti positiivisia vaikutuksia ihmisen lepohermostoon. Kuvassa Active Life Lab TKI-yksikön johtaja Arto Pesola ja TKI-asiantuntija Eevamari Lahtinen Saimaa Stadiumin virtuaalimetsässä. Kuva: Kati Kiiski.

Green Wellbeing on hyvinvoinnin tulevaisuuden ala

Luonnossa on potentiaalia hyvinvointiyrittäjyyden tulevaisuudelle. Käypä hoito -suosituksiin luontolähtöiset menetelmät eivät ole vielä päässeet. Kasvaakseen ala tarvitsee lisää laadukasta tutkimusta, […]

Ihmisaivot tarvitsevat hidastempoista tekemistä

Ihmisaivot muuttuvat olosuhteiden mukana ja sopeutuvat monimutkaisiin tilanteisiin, ympäristöisin ja tehtäviin. Moderni, sirpaleisen sosiaalisen median sävyttämä elämäntapa on tuonut tullessaan […]

Suomalainen menee edelleen metsään

Kansallinen väestökehitys ja kaupungistuminen johtaa helposti virheelliseen johtopäätökseen myös luontosuhteen merkityksen vähenemisestä. Suomalaisten luontosuhde elää kuitenkin edelleen vahvana, vain sen […]

Design Jamit verkkoalustalla

”Täällä yläkerrassa työskentelee tekninen tukitiimi ja tuolla alakerran monitoimitilassa juontaja, kuvaaja ja inspiraatiopuhuja. Osallistujat alkavat tulla linjoille varttia vaille.” Näin […]

Vanhustyössä hyödynnetään taidetta ja luontoa

Sosiaalialan opiskelijat kävivät tekemässä taustakartoitusta Etelä-Savossa Mikkelin ulkopuolella kuntoutus- ja palveluasumisyksiköissä. Näin he saivat kokemusta sosiaalialalla tehtävästä luonto- ja taidelähtöisestä […]

Määrään sinulle lääkkeeksi luontoa

“Sitten määrään sinulle vähintään kolmesti viikossa puoli tuntia kerrallaan oleilua luonnossa vain aistien ja havainnoiden sitä ilman mitään suorittamista tai […]

Vedenalainen meriluonto kiinnostaa

Itämeren tila on heikentynyt ihmistoiminnan seurauksena: rehevöityminen ja haitallisten aineiden päästöt vaikuttavat veden laatuun, rakentaminen ja raaka-aineiden otto muokkaavat meriympäristöä […]