Kuvituskuva.

Vertaismentoroinnilla hyvinvointia työhön

Nro4/2021

Työelämässä tapahtuneet ja tulossa olevat muutokset haastavat niin hyvinvointia kuin yhteisöllisyyttäkin. Yhteisen tekemisen ja yhteisen oppimisen merkitys on kasvanut, ja […]

Kartoita – ideoi – kokeile

Nro3/2020

Minkälaisia vapaaehtoisuuteen perustuvia mentorointimalleja voisimme kehittää Kymenlaakson nuorten palveluihin? Kysymykseen lähdettiin etsimään vastauksia yhdessä nuorten kanssa toimivien ammattilaisten kanssa syksyn […]

Mentorointi vahvistaa työelämälähtöistä oppimista

Nro3/2020

Mentorointia ajateltiin pitkään mekaanisena tiedonsiirtona, jossa esimerkiksi kokeneempi työntekijä opastaa kokemattomampaa. Tällaisessa asetelmassa mentoroitavan eli aktorin rooli on lähinnä passiivinen […]

Xamkin eMentorointi menestyi Sitran ideakuulutuksessa

Nro1/2017

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Luovilla aloilla toteutettava eMentorointikoulutus valikoitui jatkokehittelyyn Sitran ideakuulutuksessa. Ideakuulutuksessa kootaan kehitteillä olevia malleja tai ideoita korkeasti koulutettujen työelämävalmiuksien […]