Xamkin eMentorointi menestyi Sitran ideakuulutuksessa

Nro1/2017

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Luovilla aloilla toteutettava eMentorointikoulutus valikoitui jatkokehittelyyn Sitran ideakuulutuksessa. Ideakuulutuksessa kootaan kehitteillä olevia malleja tai ideoita korkeasti koulutettujen työelämävalmiuksien […]