Logistiikan ja merenkulun vihreä siirtymä

Nro3b/2023

Tämä on Logistiikka ja merenkulku -vahvuusalan oma Xamk READ -teemanumero, jonka kantavana teemana on vihreä siirtymä. Vahvuusalalta on ilmestynyt edellisenä […]

Kuvassa on laivan komentosiltasimulaattori oikeilla laitteilla. Ikkunat on korvattu näytöillä, joista näkyy sataman virtuaalimalli.

Merenkulun simulaatio-oppiminen uudelle tasolle

Nro2/2023

Kotkan kantasatamaan rakenteilla olevalle Xamkin kampukselle kehitetään täysin uutta merenkulun simulaatio-oppimisympäristöä. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun Xamkin ja Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän Ekamin yhteishankintana […]

MERPOL perehtyy merenkulun energiamurrokseen

Nro2/2023

Uusiutuvat polttoaineet ja päästövähennystekniikat tuovat merenkulkuun vaihtoehtoja, joiden kerrannaisvaikutukset ovat moninaisia. Useinkaan ei ole yksioikoista todeta, mikä vaihtoehdoista olisi loppujen […]

Meriympäristön suojelussa monia kehittämiskohteita

Nro2/2023

Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyö edistää osaltaan merellisen ympäristön suojelua. Xamkin hankkeissa on kehitetty sekä ennaltaehkäiseviä että korjaavia toimia. Meriympäristön tilaa […]

Yleiskuva satamasta.

Mittauksilla kiinni merenkulun päästövähennyksiin

Nro1/2023

Merenkulun päästövähennykset ovat nousseet viimeisien vuosien aikana keskusteluun, kun Euroopan unioni on suunnittelemassa merenkulun ottamista mukaan päästökauppaan. Mittaustiedon ja arviointityökalun […]