Kuvassa on laivan komentosiltasimulaattori oikeilla laitteilla. Ikkunat on korvattu näytöillä, joista näkyy sataman virtuaalimalli.

Merenkulun simulaatio-oppiminen uudelle tasolle

Nro2/2023

Kotkan kantasatamaan rakenteilla olevalle Xamkin kampukselle kehitetään täysin uutta merenkulun simulaatio-oppimisympäristöä. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun Xamkin ja Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän Ekamin yhteishankintana […]

MERPOL perehtyy merenkulun energiamurrokseen

Nro2/2023

Uusiutuvat polttoaineet ja päästövähennystekniikat tuovat merenkulkuun vaihtoehtoja, joiden kerrannaisvaikutukset ovat moninaisia. Useinkaan ei ole yksioikoista todeta, mikä vaihtoehdoista olisi loppujen […]

Meriympäristön suojelussa monia kehittämiskohteita

Nro2/2023

Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyö edistää osaltaan merellisen ympäristön suojelua. Xamkin hankkeissa on kehitetty sekä ennaltaehkäiseviä että korjaavia toimia. Meriympäristön tilaa […]

Yleiskuva satamasta.

Mittauksilla kiinni merenkulun päästövähennyksiin

Nro1/2023

Merenkulun päästövähennykset ovat nousseet viimeisien vuosien aikana keskusteluun, kun Euroopan unioni on suunnittelemassa merenkulun ottamista mukaan päästökauppaan. Mittaustiedon ja arviointityökalun […]

Kansikuvassa on Kotka Maritime Centren (KMC) nykyaikainen laivasimulaattori kahdennetuin elektronisin karttajärjestelmin varustetusta aluksen komentosillan konsoleista.

Pitäkää huolta kyberturvallisuudesta ja kyberhygieniasta

Nro1/2022

Digitalisaatio on oleellista merenkulussa, joka on maailmankaupan selkäranka. Digitalisaation avulla mahdollistamme talouskasvuamme vähentäen samalla ilmanpäästöjä ja lisäämällä logistiikkaketjujen turvallisuutta. Nykyaikaiset […]

Merenkulku on osa EU:n 55-ilmastovalmiuspakettia

Nro1/2022

Osana Euroopan unionin vihreän siirtymän suunnitelmaa se on asettanut välitavoitteita, joista yksi on nimeltään 55-valmiuspaketti. Tarkoituksena on saavuttaa vähintään 55 […]

Merenkulun ilmapäästöjä tutkitaan

Nro1/2022

Itämeren meriliikenteen ympäristökestävyyden kehittämiseksi on otettu viimeisenä kymmenenä vuonna merkittäviä edistysaskelia. Itämerestä tuli vuonna 2015 rikkirajoitus-, eli SECA-alue, jolloin alueella […]

Kuvassa Koululaiva Merikarhu satamassa.

Merenkulkijoiden pätevyydet ja osaaminen tarkastelussa

Nro4/2021

Kansainvälinen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskeva yleissopimus eli STCW-yleissopimus on ollut syksyn aikana normaalia enemmän esillä jokaisessa merenkulun koulutusyksikössä. […]