Kuva: Elias Altarriba.

Logistiikan ja merenkulun vihreä siirtymä

16.10.2023

Tämä on Logistiikka ja merenkulku -vahvuusalan oma Xamk READ -teemanumero, jonka kantavana teemana on vihreä siirtymä.

Vahvuusalalta on ilmestynyt edellisenä kuutena vuotena oma tutkimusjulkaisu Xamkin julkaisusarjassa. Tänä vuonna kyseinen julkaisu on tämä teemanumero, jonka ovat toimittaneet Ville Henttu ja Anne Hytönen.

Artikkelit käsittelevät pääosin Logistiikan ja merenkulun juuri päivitettyjen tutkimuskärkien teemoja. Vahvuusalan tutkimuskärkiä ovat Logistiikan vihreä siirtymä, Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta, Älykäs ilmaliikenne, Rautatielogistiikka sekä Merenkulun turvallisuus ja häiriötilannehallinta.

Artikkelien teemat käsittelevät pääosin vahvuusalan juuri päivitettyjä tutkimuskärkiä.

Kolmessa artikkelissa esitellään Xamkin öljyntorjuntaosaamista ja öljyntorjunta-allasta. Artikkeleissa käydään läpi öljyntorjunta-altaan sekä merenkulun simulaattorien hyödyntämistä öljyntorjunnassa koskien perinteisiä fossiilisia ja uusimuotoisia polttoaineita. Monet Xamkin ulkopuoliset organisaatiot, esimerkiksi Pelastuslaitokset, käyvät kouluttautumassa altaalla.

Ilmailua ja sen vihreää siirtymää on käyty läpi selvittämällä nykytilaa, muun muassa aurinkovoiman käyttöastetta eri lentokentillä. Vertailussa on myös eri käyttövoimien, muun muassa vedyn, mahdollisuudet nopeuttaa vihreää siirtymää. Ilmailun kestävään kehitykseen tulee investoida koulutuksessa jo varhain.

Merenkulun vihreä siirtymä on samoin esillä monesta näkökulmasta. Vaihtoehtoisten polttoaineiden vertailua käsitellään erityisesti saatavuuden ja hintakehityksen näkökulmasta. Avoimen kierron rikkipesurien tehokkuutta sekä avoimen kierron mahdollisia seurauksia pohditaan yhdessä artikkelissa. Merenkulkua on lisäksi tarkasteltu siltä kantilta, miten autonomiset alukset tulevat muuttamaan osaamis- sekä koulutustarvetta.

Yllä olevien teemojen lisäksi artikkelien aiheet käsittelevät 5G-verkon mahdollisia hyötyjä logistiikkasektorilla sekä ensi vuonna käyttöön tulevaa NIS2-kyberturvallisuusdirektiiviä, joka tulee koskemaan osaa logistiikkayrityksistä.

Lisäksi selvitetään Ruotsin yhdistettyjen kuljetusten kehittymistä sekä logistiikkasektorin mikro- ja pk-yritysten sekä oppilaitosten yhteiskehittämisen mahdollisuuksia kohti vihreää siirtymää. Kahdessa artikkelissa käydään läpi Logistiikan opettajien ja tutkijoiden päivän sekä Vesitiepäivän antia vihreän siirtymän näkökulmasta.

Toivotan teille antoisia lukuhetkiä! Olettehan yhteyksissä joko minuun tai kirjoittajiin, mikäli mikä tahansa aihe kiinnostaa matkallamme kohti logistiikan ja merenkulun vihreää siirtymää.

Kiitän kaikkia artikkelien kirjoittajia!

Kirjoittanut Ville Henttu

Kirjoittaja työskentelee tutkimusjohtajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Logistiikan ja merenkulun vahvuusalalla.