Ruokahävikin hallinta menossa eteenpäin

Ruokahävikki ja tavoite sen vähentämisestä ei ole uusi asia. Viime vuosikymmenen aikana on panostettu merkittävästi ruokahävikin ymmärtämiseen ja tiedottamiseen. Kasvava […]

Käytännönläheistä kehittämistä ruokapalveluille

Työmiesten syöminen, ikäihmisten ravitsemus, hävikin vähentäminen, ruokapalveluiden prosessien tehostaminen, työhyvinvointi ja digitaalisuus. Tässä muutamia hankkeiden aiheita, joissa ruokapalveluiden toimintaa on […]

Hävikkikilot kuriin

Xamk tukee ruokapalveluita ruokahävikin ja elintarvikejätteen mittaamisessa. Syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana seurataan tarkasti kertyviä hävikkikiloja. Suomi on sitoutunut […]

Pöydän ympärillä käsiä työpajatyöskentelyssä laittamassa muistilappuja.

Keskiössä käyttäjä, keinona kokeilu

Käyttäjälähtöinen, kokeileva kehittäminen sopii ruokapalveluiden kehittämiseen ja alan toimijoiden yhteistyön edistämiseen. Tavoitteellisen, vaiheittain etenevän kehittämisprosessin kohtaamiset ja käytännön hyödyt sitouttivat […]

Kuvassa näkyy työpöytä, jossa papereita ja toimistotarvikkeita. Niiden ympärillä näkyy työryhmän jäsenten käsiä.

Kokeillen kehittäen käyttäjälähtöisempiä palveluja

Käyttäjälähtöiset palvelut antavat yritykselle mahdollisuuden erottautua kilpailijoista ja toimivat menestyvän ruokapalveluyrityksen liiketoiminnan kivijalkana. Suurin osa ruokapalveluja tuottavista yrityksistä on pieniä, […]