Kuva: Merja Ylönen.

Käytännönläheistä kehittämistä ruokapalveluille

04.12.2023

Työmiesten syöminen, ikäihmisten ravitsemus, hävikin vähentäminen, ruokapalveluiden prosessien tehostaminen, työhyvinvointi ja digitaalisuus. Tässä muutamia hankkeiden aiheita, joissa ruokapalveluiden toimintaa on kehitetty.

Xamk READin juhlavuoteen liittyvät artikkelit tunnistaa juhlavuoden logosta.Vastuulliset ruokapalvelut -tutkimusryhmä tekee ja on tehnyt pitkäkestoista kehitystyötä ruoka-alan toimijoiden kanssa pitkään, aina 2000-luvun alkupuolelta asti. Matkailu- ja ravitsemisalan yritysten kanssa tehty tutkimus- ja kehittämistyö on aina ollut käytännönläheistä, seurannut alan trendejä ja perustunut toimijoiden tarpeisiin.

Jalkautuminen yritysten pariin, tiedon jakaminen, sparraukset sekä konkreettiset kehittämistoimet ovat olleet toiminnan perusta. Hanketyötä tehdään niin oman alueen, kuin laajasti koko Suomen ruoka- ja matkailualan yritysten kanssa.

Vastuullisuus ruokapalveluiden TKI-toiminnassa

Ruokapalvelujen vastuullisuus on noussut keskeiseksi teemaksi YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030:n ja kansallisten tavoitteiden myötä. Niinpä Vastuulliset ruokapalvelut -tutkimusryhmän toiminta onkin tarkentunut yhä selvemmin ruoka- ja matkailualatoiminnan vastuullisuuden ympärille.

Tutkimus- ja kehitystyössä vastuullisuus näkyy yhä selvemmin prosessien tehostamisen lisäksi teknologian hyödyntämisessä, kotimaisen kalan saatavuuden tai käytön lisäämisessä, kasvisruoan lisäämisessä ruokalistoille, ruokahävikin vähentämisessä sekä ruokatuotteiden ja niiden pakkausten tuotekehityksessä.

Viime aikojen suurin ponnistus on yhteistyökumppaneiden kanssa työstetty kehittämisohjelma ja siihen liittyvät työkalut ruokapalvelujen vastuullisuuden omaehtoiseen kehittämiseen. Vastuullisuusohjelma antaa ruokapalveluille muun muassa mahdollisuuden viestiä omasta vastuullisuustyöstään Vastuullinen ruokapalvelu -logon avulla.

Muutoksia tehdään askel kerrallaan

Hankkeen asiantuntijoiden läsnäolo ruokapalvelujen arjessa ja käytännön työssä on ollut hyvä tapa tukea muutosten tekemistä. Esihenkilöiden ja työntekijöiden mahdollisuus osallistua muutosten suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin helpottaa niiden läpivientiä. Vuorovaikutus on avointa ja välitöntä ja tuo meille arvokasta tietoa käytännön haasteista toimialakentältä.

Hanketoiminnan ja Xamkin eri koulutusalojen yhteistyötä ei tule myöskään unohtaa. Opinnäytetyöt sekä opintojaksoihin liittyvät tehtäväkokonaisuudet tuovat työelämän lähelle opiskelijoita. Työharjoittelut antavat opiskelijoille mahdollisuuden tutustua hanketoimintaan sekä olemaan yhtenä tärkeänä osana kehitystiimiä.

Tehdyt opinnäytetyöt ja opintoihin liittyvät toteutukset tuovat usein konkreettista apua ja tietoa toimipaikkojen käyttöön. Restonomikoulutus on vahvana koulutusalana ollut mukana ruokatiimin hankkeissa, mutta myös liiketalouden ja palvelumuotoilun koulutusalat ovat tarjonneet mahdollisuuden yhteistyöhön ruoka- ja matkailualan kehittämistoimissa.

Xamkin RestoLab luo uusia mahdollisuuksia

Mikkelin kampuksella oleva Ravintola Talli ja sen yhteydessä toimiva restonomikoulutuksen opetuskeittiötila valmistui syksyllä 2004. Tuolloin puhuttiin Älykeittiöstä, ja alusta asti visiona oli tarjota nykytekniikaltaan ja sovelluksiltaan ajanmukainen ruokapalvelualan oppimisympäristö.

Tänään Älykeittiö on muuntunut Xamkin RestoLab oppimis-, koulutus- ja kehittämisympäristöksi. Ammattikeittiölaitteisto on uusiutunut vuosien varrella; VR, AR ja virtuaalitodellisuus ovat tulleet osaksi toimintaa.  RestoLab tarjoaakin yhä monipuolisemmat toiminnot ja toimintatilat, niin koulutuksen kuin TKI-toiminnankin osalta.

Kestävän kehityksen huomiointi toiminnassa sekä yhä lisääntyvä teknologia tuo uusia haasteita niin ruoka- kuin matkailupalveluille. Me olemme osaltamme auttamassa yrityksiä selviämään näistä haasteita.

Kirjoittaneet Teija Rautiainen ja Merja Ylönen

Rautiainen työskentelee tutkimusryhmäpäällikkönä ja Ylönen TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.