Monitieteinen tutkimus syventää ymmärrystä

Nro4/2023

Suomen ruokatutkimuksen ja -innovoinnin strategian mukaan monitieteistä ravitsemus-, elintarvike- ja käyttäytymistieteet yhdistävää tutkimusta tarvitaan lisää. Suomelle laadittiin vuonna 2020 terveyttä […]

Yhteistyössä uutta osaamista

Nro4/2023

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on kuluvan vuoden aikana alettu panostamaan tutkimuksesta ja kehitystyöstä nousevan uuden osaamisen ja innovaatioiden tunnistamiseen ja tuotteistamiseen osaksi […]

Tutkimuksella toimivampia kuntoutuspalveluita

Nro4/2023

Kuntoutuspalveluiden toimivuutta on tarpeen tutkia monesta näkökulmasta. Tutkimus voi kohdistua palveluiden järjestämiseen ja niiden tuottamiseen eri organisaatioiden toimintana, kuntoutuksen toteutumisen […]