nuorisopuntari

Itä-Suomen nuorisopuntari tulee taas

0

Itä-Suomen nuorisopuntari on Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien nuorten hyvinvointia, arvoja ja asenteita selvittävä kartoitus. Tuleva, vuoden 2014 nuorisopuntari tarkastelee nuoria paikallisesti ja alueellisesti palveluiden käyttäjinä.

Nuorisopuntari toteutetaan Mikkelin ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Vähintään joka toinen vuosi toteutettavaan verkkokyselyyn on vastannut noin 2000 nuorta, jotka ovat iältään 15–25-vuotiaita.

Nuorisopuntarin tavoitteena on nostaa esiin itäsuomalaisten nuorten arkielämän kokemuksiin perustuva ääni ja keskittyä niihin teemoihin, jotka Itä-Suomen maakunnissa ovat merkityksellisiä niin nuorten hyvinvoinnin kuin alueen elinvoimaisuudenkin näkökulmista.

Mihin Nuorisopuntaria tarvitaan?

Kartoituksen taustalla on havainto siitä, että yhteiskunnallisen ohjauksen ja päätöksenteon tueksi tarvitaan yhä enemmän tietoa, miten lapset ja nuoret voivat, miten nuorten palvelut toimivat ja miten nuorten kasvuympäristö on kehittynyt.

Tietoa nuorista ja heidän hyvinvoinnistaan on tärkeä saada esimerkiksi nuorisotakuun ja sen toteutumisen seuraamiseksi, Itä-Suomen ikääntymisen vuoksi ja alueiden mahdollisen eriarvoistumisen myötä.
Tarvetta on nimenomaan paikalliselle ja oman alueen kokemukselliselle tiedolle, ja tähän tarpeeseen Nuorisopuntari vastaa.

Myös kansallista nuorisopolitiikkaa ohjaavassa Euroopan unionin Ministerineuvoston päätöslauselmassa korostetaan, että nuorisopolitiikan tulisi perustua tutkimustietoon, ja sen tuloksia on jatkuvasti arvioitava niin kansallisesti, alueellisesti kuin paikallisestikin.

Nuorisopuntarin teemat

Itä-Suomen nuorisopuntari on tehty tähän mennessä kaksi kertaa vuosina 2010 ja 2012. Kyselyissä selvitettiin nuorten alueelle kiinnittymistä, koulutukseen, työhön ja yrittäjyyteen suhtautumista, kansainvälisyyteen ja Venäjään liittyviä asenteita sekä nuorten yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemista.

Tuleva vuoden 2014 nuorisopuntari keskittyy tarkastelemaan nuoria paikallisesti ja alueellisesti palveluiden käyttäjinä. Tavoitteena on selvittää, millaisia palveluja nuoret käyttävät, kohtaavatko palvelut nuoret ja onko palvelujen saatavuudessa tai kohtaavuudessa alueellisia ja paikallisia eroja.

Tutkimusaineisto kootaan kuntakohtaisesti siten, että vastaajajoukko on läpileikkaus kotikuntansa nuorisosta. Aineisto kootaan verkkokyselynä paikallisten oppilaitosten ja nuorten työpajojen yhteistyönä. Koottava tieto on tarkimmillaan kuntakohtaista. Kartoituksen tulokset valmistuvat syksyllä 2014.

 

Kirjoittanut Pekka Penttinen ja Jussi Ronkainen

Pekka Penttinen työskentelee yliopettajana ja Jussi Ronkainen tutkimusjohtajana Mikkelin ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa.

Avainsanat:


Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


viisi − 5 =