IP_erasmus

Oppimisympäristöinä kansainväliset intensiivikurssit

0

Intensiivikurssit yleistyvät eurooppalaisessa korkeakouluyhteistyössä. Intensiivikursseilla päästään lähemmäs opettajien ja opiskelijoiden tasavertaista, tutkivaa yhteistyötä ja uudenlaisten opiskelumuotojen kehittämistä.

Mikkelin ammattikorkeakoulu oli mukana kansainvälisillä intensiivikursseilla Saksan Nürnbergissä 12.–21.11.2012 ja Puolan Łódźissa 23.11.–2.12.2013. Kurssien teemana oli vapaaehtoistyön edistäminen Euroopassa. Muut osallistuvat korkeakoulut tulivat Saksasta, Espanjasta, Puolasta ja Walesista. Yhteistyötä tehtiin sekä koti- että kansainvälisissä ryhmissä.

Jokaisesta korkeakoulusta yhdelle kurssille osallistui aina kuusi opiskelijaa ja kaksi opettajaa. Mikkelin ammattikorkeakoulun osallistujat olivat kansalaistoiminnan ja nuorisotyön alalta sekä sosiaalialalta.

Mikkelin ammattikorkeakoulussa kursseja hallinnoi Juvenia – Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Mamkin osallistumisen kursseille rahoitti CIMOn (Centre of international mobility organisation) Erasmus Lifelong Learning -ohjelma.

Saksassa antoisia kokemuksia kenttätutkimustyöstä

Ensimmäisellä kurssilla Nürnbergissä tutkittiin vapaaehtoistyön normeja ja arvoja. Luentojen lisäksi opiskelijat jakoivat tietoa eurooppalaisesta vapaaehtoistyöstä posteriesityksissä ja paneelikeskustelussa. Käsiteltävinä aiheina olivat muun muassa vapaaehtoistyön rakenteet, tulevaisuuden näkymät ja ihmisoikeudet.

Antoisimmaksi työtavaksi sekä opiskelijat että opettajat kokivat kenttätutkimustyön, jota tehtiin kansainvälisissä pienryhmissä. Ryhmät tekivät haastatteluja ja havainnointeja esimerkiksi vapaaehtoisesta pakolaistyöstä ja mielenterveystyöstä. Kentällä kerätty aineisto analysoitiin, ja tulokset esitettiin loppuseminaarissa osallistujille ja seminaariin kutsutuille kenttätyöntekijöille. Opiskelijat pitivät kenttätutkimukseen liittyvästä tiiviistä kansainvälisestä työskentelystä.

Puolassa oppimista ja oivalluksia

Puolessa Łódźin intensiivikurssille osallistuivat samat yhteistyökorkeakoulut kuin edellisenäkin vuonna Nürnbergissä. Kymmenen päivän tiivis ohjelma luentojen, pienryhmätyöskentelyn ja kenttätapaamisten parissa jätti aikaa yhteisille illanvietoille ja tutustumisellekin. Nämäkin hetket ovat tärkeitä oppimisen ja oivaltamisen paikkoja.

Opiskelijat tuottivat intensiiviviikon päätteeksi seminaariesityksensä luentojen ja kenttätyöskentelyn pohjalta. Esityksissään opiskelijat käsittelivät vapaaehtoistyötä monipuolisesti. Esitysten teemoina olivat esimerkiksi sosiaalinen muutos ja vapaaehtoistyö, sosiobiografiset kokemukset vapaaehtoistyöhön osallistumisesta, sosiaalinen pääoma, kodittomuus ja monikulttuurisuus.

Opiskelijat ja opettajat paneelikeskustelussa Puolassa Łódźin yliopistolla. Kuva: Kati Vapalahti.

Opiskelijat ja opettajat paneelikeskustelussa Puolassa Łódźin yliopistolla. Kuva: Kati Vapalahti.

Intensiivikursseilta aiheita ja ideoita myös jatkokehitykseen

Nürnbergin ja Łódźin intensiivikurssikokemuksemme olivat opettajauramme ensimmäisiä ja erittäin hyviä. Parasta antia oli kansainvälinen työskentely opettajakollegoiden ja opiskelijoiden kanssa innostavassa ja dialogisessa oppimisympäristössä.

Intensiivikurssit tarjosivat paikan vaihtaa hyviä käytäntöjä, tietoja ja taitoja niin koulutuskäytännöistä kuin vapaaehtoistyöstäkin. Tällainen yhteisöllinen työskentely on ensiarvoista kehitettäessä yhteistä osaamista Euroopan tasolla. Mukana olevat opettajat täydentävät toistensa osaamista. Intensiivikurssikokemuksen kautta saatuja tietoja ja taitoja voidaan hyödyntää suomalaisessa korkeakouluopetuksessa ja aluekehitystyössä.

Intensiivikurssit tuottavat usein verkostoja, jotka tukevat suurempaa kehittämiskokonaisuutta. Näin kävi myös näillä intensiivikursseilla. Verkosto haluaa jatkaa yhteistyötä sosiaalisen muutoksen hyväksi. Seuraavan kerran kokoonnutaan Mikkelin kansainvälisyysviikolla tutkimus- ja kehittämistyön parissa.

Kirjoittanut Katri Schadewitz ja Kati Vapalahti

Kirjoittajat työskentelevät opettajina Mikkelin ammattikorkeakoulun kulttuuri-, nuoriso- ja sosiaalialan laitoksella.

Avainsanat:


Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


viisi − 1 =