master_school_WOMAN_CMYK_coated (2)Tähtää korkeammalle, hanki ylempi AMK-tutkinto Master Schoolissa. Kuva: Mamk.

Master School on yamk-opiskelijan aarreaitta

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat voivat Kyamkissa ja Mamkissa valita kursseja uudesta, laajasta Master School -tarjonnasta.

Syksystä 2014 lähtien yamk-opiskelijoilla on ollut mahdollisuus valita Master Schoolin täydentävien opintojen tarjottimelta monenlaisia opintoja ajankohtaisista teemoista. Tarjolla on muun muassa tutkimus- ja kehittämismenetelmäkursseja, johtamisopintoja ja yrittäjyyttä sekä viestintää syventäviä opintojaksoja.

Opintoja on tarjolla koulujen kaikilla neljällä kampuksella: Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Lisäksi osa opintoja on mahdollista suorittaa kokonaan verkko-opintoina.

Master School kouluttaa ennakkoluulottomia muutosagentteja

Master School kehittää opiskelijoiden ongelmanratkaisutaitoja, joita työelämässä tarvitaan. Kokenutkin ammattilainen löytää yksilöllisten opintopolkujen avulla uutta erityisesti johtamiseensa ja tutkimus- ja kehittämistaitoihinsa.

Työelämälle koulutus tuottaa osaavaa työvoimaa, kehittämispotentiaalia ja mahdollisuuden hyödyntää kokeilevaa ja uudistavaa alojen välistä yhteistyötä. Etelä-Savon ja Kymenlaakson alueille
Master School tuottaa ennakkoluulottomia muutosagentteja, sillä tavoitteena on, että opinnot valmentavat viemään uudistuksia eteenpäin työelämässä.

Ammattikorkeakoulut saavat puolestaan entistä taloudellisemmin ja tehokkaammin koottua osaamista yhteen, yhdistettyä tutkimus- ja kehittämistoimintaa opetukseen sekä kehitettyä entistä laajempia strategisia hankkeita. Opettajille tarjoutuu mahdollisuus työskennellä monialaisissa opettajatiimeissä, syventää omaa asiantuntijaosaamistaan sekä tutkimus- ja kehittämistaitoja.

Kehittäminen jatkuu

Syksyn 2014 tulokyselyssä yksi yamk-opiskelija kommentoi opintojaan ”Mahdollisuuksia vaikka mihin!”. Juuri tällaista opiskelutunnelmaa Master School pyrkii tarjoamaan. Kevään aikana valmistuvat Kyamkin ja Mamkin yhteiset yamk-opinnäytetöiden arviointikriteerit. Hyviä toimintatapoja jaetaan koulutusten vastuuhenkilöiden kesken.

Master Schoolin kehittäjät ovat mukana valtakunnallisessa YAMK vahvaksi TKI-vaikuttajaksi -kehittämishankkeessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ammattikorkeakoulujen rahoittama rahoittama hanke vahvistaa monialaista kehittämisosaamista ja edistää kansainvälisyyttä.

Kasvua on muutenkin ilmassa, sillä Master Schoolin tarjonta laajenee uusien yamk-tutkintojen myötä syksyllä 2015.

Tavoitteena on Suomen paras Master School.

Master Schoolin visio vuodelle 2020masterscholl_sinetti

Yhteisen täydentävien opintojen tarjottimen lisäksi tavoitteena on kehittää Master Schoolista korkeatasoinen, työelämän moninaisiin muutoshaasteisiin vastaava koulutuskokonaisuus. Master
Schoolin visio vuodelle 2020 on kiteytetty seuraavasti:

  • Monialainen, kansainvälinen, muutosta edistävä ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus.
  • Tarjoaa opiskelijalle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuuden ja uran rakentamiseen.
  • Opiskelijat ymmärtävät ja tunnistavat työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset.
  • Oppiminen tapahtuu monialaisessa oppimisympäristössä, herättää uusia ajatuksia ja edistää innovatiivisuutta.
  • Vuorovaikutteiset opetusmenetelmät haastavat opiskelijat kriittiseen ajatteluun, argumentointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.
  • Monipuolisesti työelämää uudistava.

Kirjoittanut Taru Potinkara ja Ari Lindeman

Taru Potinkara työskentelee Master School -koulutuspäällikkönä Mikkelin ammattikorkeakoulussa ja Ari Lindeman tiimivastaavana Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa.

Avainsanat: