Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Tekesin yksikön päällikkö Kirsi Kosunen rohkaisee ottamaan yhteyttä Tekesiin tai ELY-keskukseen, sillä erilaisia palveluita neuvonnasta rahoitukseen on saatavilla.  Kuva: Tuuli TeittinenEtelä-Savon ELY-keskuksen ja Tekesin yksikön päällikkö Kirsi Kosunen rohkaisee ottamaan yhteyttä Tekesiin tai ELY-keskukseen, sillä erilaisia palveluita neuvonnasta rahoitukseen on saatavilla. Kuva: Tuuli Teittinen.

Julkinen rahoitus jakaa yritysten riskiä innovaatiotoiminnassa

Yrityksiä kannustetaan pitkäjänteiseen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen, kestävään ja kannattavaan liikevaihdon kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Yritysten kehittämishankkeita ja tutkimushankkeita rahoitetaan kansallisella rahoituksella ja Suomen rakennerahasto-ohjelmista. Etelä-Savon yritysrahoitus on pääosin rakennerahasto-ohjelman Euroopan aluekehitysrahoitusta (EAKR) ja Maaseutuohjelman yritysrahoitusta.

EU-rahoituksella rahoitetaan myös tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden tutkimus- ja kehittämishankkeita ja innovaatiorakenteiden kehittämishankkeita.

Rahoitusta on käytettävissä Etelä-Savossa vuosittain noin 20 miljoona euroa ja koko rahoituskaudella, vuosina 2014–2020, summa on yhteensä noin 160 miljoonaa euroa.

Rahoituksesta reilu puolet kohdistuu yritysten hankkeisiin ja loput erilaisiin kehittämishankkeisiin. Etelä-Savossa EU:n rahoitusta myöntävät Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Kasvua cleantechistä, biotaloudesta ja digitaalisista palveluista

Tekes toimii työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa ja on merkittävä innovaatiotoiminnan rahoittaja. Tärkeinpänä rahoituksen kohderyhmänä ovat kansainvälistyvät ja kasvua hakevat pienet ja keskisuuret yritykset. Innovaatiorahoituskeskus Tekes rahoittaa yritysten ja tutkimuslaitosten projekteja noin 550 miljoonalla eurolla vuosittain.

Erityisenä kohderyhmänä ovat tällä hetkellä pk-yritykset, jotka tavoittelevat pääsyä kansainvälisille markkinoille kehittämällä cleantechiä eli puhdasta teknologiaa, biotaloutta ja digitaalisia palveluita. Lisäksi rahoitetaan tutkimuslaitosten tutkimushankkeita, jossa pääpaino on yritysten kanssa tehtävässä tutkimuksessa.

Erikoistunut huippuosaaminen on Etelä-Savon kilpailuetu

Tekes palvelujen asiantuntija Kirsi Kosunen näkee, että Etelä-Savossa on hyviä yrityksiä ja erikoistunutta huippuosaamista. Pienellä alueella palvelut ovat lähellä ja toimijat tuntevat toisensa.

– Edelleen lisäämällä käytännön yhteistyötä yritysten kanssa saamme enemmän aikaan, ja olemme vahvempia muuttuvilla markkinoilla, Kosunen sanoo.

Kosunen kannustaa yrityksiä hyödyntämään yhteistyömahdollisuuksia ammattikorkeakoulun ja muiden tutkimusryhmien hankkeissa.

– Pienellä panostuksella pääsee uusimman tiedon lähteille ja yhteistyö synnyttää aina uusi ajatuksia.

Monipuoliset palvelut auttavat eteenpäin

Menestymisen ja uudistumisen tueksi löytyy tänä päivänä joukko erilaisia palveluja, ohjelmia ja verkostoja. Tällaisesta esimerkki on Team Finland -verkosto, joka edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla.

– Team Finland kokoaa yhteen kaikki yritysten kansainvälistymistä tukevat julkiset palvelut yhteen, Kosunen kertoo.

Verkosto tarjoaa tietoa, työkaluja ja verkostoja suomalaisten yritysten tueksi yhteistyössä alueellisen toimijoiden kanssa.

Kirsi Kosunen rohkaisee ottamaan yhteyttä Tekesiin tai ELY-keskukseen, sillä erilaisia palveluita neuvonnasta rahoitukseen on saatavilla.

Team Finland verkossa: team.finland.fi
Tekes verkossa: www.tekes.fi
ELY-keskus verkossa: www.ely-keskus.fi

Kirjoittanut Kati Manskinen ja Kirsi Kosunen

Kati Manskinen on tutkimusjohtaja Mikkelin ammattikorkeakouluissa ja Kirsi Kosunen on Tekes-palvelujen asiantuntija ja Team Finland koordinaattori.