kayhko_paakuva_MG_8113Mamkin Kuitulaboration ja Wetend Technologies Oy:n yhteistyön tuloksena vettä säätyy vuosittain Helsingin, Vantaan ja Espoon asukkaiden vuosittaisen kulutuksen verran. Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia.

Tutkimustyön tulokset säästävät kymmeniä miljoonia kuutioita vettä

Mamkin Kuitulaboratorion yhteistyö Wetend Technologies Oy:n kanssa alkoi jo noin viisitoista vuotta sitten. Vuosia kestäneellä savonlinnalaisyhteistyöllä on saavutettu merkittäviä tuloksia, jotka konkreettisesti vaikuttavat esimerkiksi puhtaan veden säästönä.

Savonlinnalainen Wetend Technologies Oy tunnetaan innovaatioistaan, jotka tuovat tehokkuutta ja kestävää kehitystä teollisuuden ratkaisuihin. Innovaatiot säästävät vettä, energiaa ja raaka-aineita.

Wetend on ollut mukana Kuitulaboratorion toiminnassa jo silloin, kun itse laboratoriorakennusta, laitehankintoja ja laboratorion toimintaa on alettu suunnittelemaan.

Vuosien saatossa Kuitulaboratorio ja Wetend ovat toteuttaneet yhdessä useita tutkimushankkeita, joissa yrityksen toimialaan kuuluvaa perustietämystä on viety eteenpäin.

Uraa uurtavaa puhdasta teknologiaa

Yhteenlaskettu vedenkulutuksen säästö on 60 miljoonaa kuutiota vuodessa

Yritys toimittaa etupäässä paperi- ja kartonkikoneille kemikaalien ja raaka-aineiden injektiosekoitustekniikkaa. Olennaista Wetendin ratkaisuissa on se, että sekoittamisessa injektionesteenä käytetään prosessin omaa massaa. Näin vältytään puhtaan veden käytöltä ja samalla sekoitus pystytään tekemään myös huomattavasti tehokkaammin verrattuna perinteisiin tekniikoihin.

Wetendin valmistamia laitteistoja on toiminnassa jo lähes 500 kappaletta, yhteensä 24 eri maassa. Näiden yhteenlaskettu vedenkulutuksen säästö on 60 miljoonaa kuutiota vuodessa, mikä on yhtä paljon, kuin mitä Helsingin, Vantaan ja Espoon asukkaiden vuosittainen veden kulutus on yhteensä.

Vedensäästön seurauksena lukuisia muita hyviä vaikutuksia

Vedensäästöllä on vaikutusta tehtaan energian kulutukseen, koska säästettyä vettä ei tarvitse lämmittää prosessin vaatimaan lämpötilaan (n. 60 celsiusastetta). Tämän ansiosta energian säästö on noin kolme miljoonaa MWh vuodessa ja hiilidioksidipäästöt vähenevät noin kaksi miljoonaa tonnia vuodessa. Lisäksi tehokkaampi sekoitustekniikka parantaa tuotteen laatua ja vähentää kemikaalien kulutusta 20–80 prosenttia.

Viimeaikoina tekniikan kehitystyö on painottunut useiden eri kemikaalien syöttämiseen lähekkäin tai yhtä aikaa hyvin myöhäisessä vaiheessa prosessia lähelle paperikoneen perälaatikkoa mikä antaa lisää mahdollisuuksia parantaa paperin- ja kartonginvalmistuksen raaka-ainetehokkuutta ja tuotteen laatua.

Merkittävä teknologiapalkinto kehitystyölle Ranskasta

Edellä kuvattu Wetendin Trumpjet Flash Reactor -teknologia sai innovaatiopalkinnon loppuvuodesta Ranskassa, paperi- ja kartonkiteollisuuden järjestämässä ATIP-konferenssissa. Wetend sai hopea-sijan, ja palkinto myönnettiin yhtiön kehittämälle kemikaalien reaktorisekoitusteknologialle ja sen aikaansaamille vaikutuksille.

– Wetend käyttää liikevaihdostaan vuosittain reilut 10 prosenttia omaan teknologian kehitystyöhön. Yhteistyö Kuitulaboratorion kanssa on antanut yrityksellemme hyvät lähtökohdat ja resursseja yhtiömme menestyksekkään tuotekehityksen toteutukselle, Wetend Technologiesin toimitusjohtaja Jouni Matula sanoo.

Kayhko_henkilokuva_rajattu

Kuvassa vasemmalta: projektipäällikkö Karri Tahkola Wetend, tutkimuspäällikkö Jari Käyhkö Kuitulaboratorio, toimitusjohtaja Jouni Matula Wetend, projektipäällikkö Emmi Kallio Reaktek-hanke, tuontantojohtaja Jussi Matula Wetend ja projektitutkija Tiina Saario Reaktek-hanke. Taustalla Kiinan valtion Wetendille myöntämä palkinto veden ja energian säästöjä tuovasta TrumpjetTM teknologista. Kuva Teija Pesonen.

Uusia tavoitteita yhteistyölle myös tulevaisuudessa

Kuitulaboratoriossa on parhaillaan meneillään laaja Tekesin Euroopan aluekehitysrahsto rahoittama hanke ”Reaktek” (www.mamk.fi/reaktek), jossa tavoitteena on tuottaa perustietoa ja osaamista tekniikan edelleen kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Yhtenä olennaisena tehtävänä projektissa on tehdasmittakaavan prosessin fysikaalinen simulointi laboratoriomittakaavassa. Onnistuessaan tämä toisi merkittäviä mahdollisuuksia tekniikan kehittämiseen ja myös Kuitulaboratorion palvelutoimintaan.

Kuitulaboratoriolle yhteistyö Wetend Technologiesin kanssa on tuonut tuiki tärkeää tietoa ja kokemusta käytännön prosesseista, näiden ongelmista ja mahdollisuuksista.

Kirjoittanut Jari Käyhkö

Kirjoittaja on tutkimuspäällikkö Mikkelin ammattikorkeakoulun Kuitulaboratoriossa.